Fana Kulturhus

Fana Kulturhus

Sted: Nesttun

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad eks mva: 125 millioner kroner

Bruttoareal: 8.500 kvm

Byggherre: Østre Nesttunvei 16A

PGL og PL: Smidt & Ingebrigtsen

Byggeleder: Midtun Consulting

Arkitekt: Bjerk & Bjørge

Rådgivere: RIB: Smidt & Ingebrigtsen - RIV og RIE: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunn og betong: Brødrene Ulveseth - Fasade: Sognnes Bygg - Smedarbeider: Stål & Smed - Tømrer: Byggmester Markhus - Tømrer Gult hus: LTB Bygg - Taktekking: Takarbeid - Glass- og aluminiumsarbeider: John Holvik - Mur: Murmester Tormod Grahl-Madsen - Rør og sanitær: Bergen Rørteknikk - Ventilasjon: Bergen Air - Sprinkler: Arna & Åsane Rørleggerservice - Elektro: Ing. Hans Pedersen - Branntetting: Firesafe - Heiser: Scan Heis - Rent bygg: Rent Tørt Bygg Consult

Fana kulturhus holder til i et restaurert trebygg og i et nytt bygg med moderne uttrykk. De to delene er bygget sammen.

Kombinasjonen av nytt og gammelt signaliserer tradisjon og innovasjon, noe som passer godt for et kulturhus. Byggherren fortjener ros både for å ha restaurert trebygget og for ikke å ha falt for fristelsen til å føre det nye bygget opp i gammel stil.

125 millioner kroner
Byggherre er Østre Nesttunvei 16A AS, et datterselskap av Zurhaar & Rubb AS. Det nye bygget og restaureringen av det eksisterende er tegnet av arkitektfirmaet Bjerk & Bjørge. Byggene er på 8.500 kvadratmeter og har en samlet kostnad på 125 millioner kroner eks mva. Arbeidene ble ledet av Arild Midtun i Midtun Consulting og skjedde innen tidsplan og budsjett. Oppføringen skjedde i delte entrepriser. Restaureringen av trebygget startet sommeren 2007. Nybygget stod ferdig ved årsskiftet 2009/2010.

Kultur og kontorer
Prosjektdirektør Rolf Selseng i Zurhaar & Rubb forteller at kulturdelen av byggene utgjør 2.500 kvadratmeter og omfatter sal med skyveamfi med 359 sitteplasser (eller 600 ståplasser), kontorer og en ungdomsavdeling med blant annet tre lydstudioer (black box). Studioene ligger i en ny bygningsdel som er bygget i plasstøpt betong under inngangspartiet til trebygget. Delen er meget godt lydisolert, med blant annet doble dører inn til studioene. I underetasjen i det nye bygget er det 2.500 kvadratmeter parkeringsareal.

Marit Bratten, kultursjef i Fana og Ytrebygda bydeler, sier at Fana kulturhus vil være en møteplass og en visningsarena både for eksisterende og for nye uttrykksformer. – Bygget har vært sårt etterlengtet og noe vi har jobbet for i mange år. Jeg tror det vil bety mye for kulturlivet i Fana. Vi har fått mye ros for selve bygget. Folk synes det er pent og har gode kvaliteter.

Administrerende direktør Rune Birkeland i Zurhaar & Rubb sier at 3.500 kvadratmeter er leid ut til Hordaland fylke, BUP, Norges Handikapforbund, Posten og et legesenter. – Kun 300 kvadratmeter kontorlokaler av høy standard står ledig i øverste etasje.

Plasstøpt betong
Tomten er på 2,5 mål og har leiregrunn. I tillegg renner Nesttunelva gjennom tomten og delvis under byggene. Det nye bygget hviler på 219 stålkjernepeler som står i nedborede stålrør. De lengste pelene går ned til cirka 20 meter.

Det nye bygget har bærende konstruksjon i plasstøpt betong og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Fasadene er kledd med sinkplater. Innvendig er det en kombinasjon av systemhimlinger og faste himlinger, malt strie på veggene og vinyl på gulv, med unntak av kultursalen som har malt gips og akustikkplater på veggene og heltre parkett på gulvet. Taket i kultursalen mer meget godt lysisolert for å unngå at lyd føres oppover i kontoretasjene.

Det eksisterende bygget har trekonstruksjon forsterket med enten tre eller stål. Skråtaket er tekket med røde keramiske panner. Fasadekledningen består av liggende gult panel.

Det ble praktisert rent bygg under oppføringen av det nye bygget. Midtun sier dette ble utført av Rent Bygg Consult og ble utført meget bra. Konstruksjonen ble tørket ut med byggvarme. Kledning med sink og bruk av aluminiumsbelagte vinduer gir enkelt vedlikehold og lang levetid.

Helge Davidsen i Multiconsult forteller at begge byggene har elektrisk oppvarming. – Det nye bygget har et forventet energiforbruk på 165 kWh og det eksisterende bygget 180 kWh per kvadratmeter per år, noe som er innenfor de nye byggeforskriftene. Det nye bygget oppfyller kravene i TEK 07. Den største utfordringen for oss var at bygningsmassen er veldig kompleks og bestod av gammelt og nytt. Det var viktig med lydsvak ventilasjon i kultursalen, noe vi har fått til.

Ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. Det restaurerte bygget og kulturdelen av det nye bygget er sprinklet. Begge byggene har SD-anlegg. I det nye bygget er det utvendig solavskjerming med faste skjermer.

Mange utfordringer
Midtun sier at Fana kulturhus har bydd på mange utfordringer. – Byggene ligger på en meget trang tomt med begrenset tilkomst og som er omkranset av en sterkt trafikkert vei, Nesttun Senter og et eldresenter. Vi har hatt et meget godt samarbeid Bergen med Kommunale Bygg som driver eldresenteret. Grunnen med leire og en elv som nærmeste nabo var også krevende. Trehuset er rettet opp med nye trebjelker, stålkonstruksjoner i gavlveggene og innvendige skillevegger med stålavstivning. Da aktiviteten var på topp, var 65 håndverkere i aktivitet på byggeplassen.

Midtun sier at det er mye kompetanse å ta med seg fra et så komplekst prosjekt, både for prosjekterende og utførende. – En viktig lærdom er at ikke alt lar seg løse på papiret. Noen ting kan bare løses på byggeplassen. Mangel på løsning kan få fremdriftsmessige konsekvenser.

Dette er det fjerde prosjektet Zurhaar & Rubb bygger eller rehabiliterer etter at finanskrisen begynte. De andre er Expro Matre (Byggeindustrien 16/2009), Askøy Senter (Byggeindustrien 1/2010) og Nefagården på Nesttun.

Sivilarkitekt Eilif Bjørge i Bjerk & Bjørge sier at det var utfordrende å tegne to bygningsdeler som ligger på hver sin side av en elv.

– Byggene er forbundet med en gangbro. Fra lobbyen utenfor kultursalen er det mulig å se Nesttunelva. Om kvelden vil den være opplyst. En del av prosjektet var å bevare det gamle bygget til Nesttun Uldvarefabrik, etter ønske fra byggherren. Dermed kan brukerne av kulturhuset se litt av det gamle Nesttun.

Tekst og bilder: Ole Harald Dale


Flere prosjekter