Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fallende gjeldsvekst i norske husholdninger

Norske husholdningers gjeldsvekst falt fra september til oktober, men den totale innenlandske gjeldsveksten økte.

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld økte i oktober med 5,7 prosent, opp fra 5,5 prosent måneden før.

For husholdningenes del var imidlertid årsveksten 5,7 prosent i oktober, ned fra 5,8 prosent i september. Husholdningsgjelden utgjorde 3.434 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

For ikke-finansielle foretak økte gjeldsveksten fra 5,1 til 5,8 prosent i samme tidsrom.

Publikums innenlandske lånegjeld var 5.673 milliarder kroner ved utgangen av oktober, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås ( SSB ) kredittindikatorstatistikk (KS) torsdag. Tallet omfatter gjeld hos husholdningene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.