Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Veksten i husholdningenes samlede gjeld de siste tolv månedene økte til 6,5 prosent i desember, opp fra 6,4 prosent måneden før.

Publikums innenlandsgjeld var 5.462 milliarder kroner ved utgangen av desember, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3.262 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av desember 2017, opp fra 5,8 prosent måneden før.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1.719 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 4,7 prosent måneden før.