Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) legger torsdag fram revidert nasjonalbudsjett. Han og resten av regjeringen har allerede lekket noe av det som kommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) legger torsdag fram revidert nasjonalbudsjett. Han og resten av regjeringen har allerede lekket noe av det som kommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Fakta om revidert nasjonalbudsjett 2023

Regjeringen legger fram sitt forslag til revidert budsjett i dag. Her er en oversikt over forslag og prioriteringer som allerede er kjent.

* Skattene og avgiftene blir ikke økt, har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sagt til NTB.

* Pensjonistene får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. I tillegg blir det skattekutt for pensjonister med lave pensjoner, melder Aftenposten. Trygder og pensjoner reguleres formelt i trygdeoppgjøret, men anslagene for lønns- og prisvekst i revidert budsjett ligger til grunn.

* Regjeringen har lovet en ekstraordinær priskompensasjon til offentlig sektor. Da budsjettet ble lagt fram i høst, lå det en prisvekst på 2,8 prosent i 2023 til grunn, men prognoser tyder på at det blir langt høyere.

* Sykehusene får til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett. I dette ligger en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, om lag 2,2 milliarder kroner i ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet og 1,5 milliarder kroner i økt lånebevilgning.

* Det gis 200 millioner kroner til nye investeringstilskudd gjennom Husbanken, som skal gå til nye heldøgns omsorgsplasser, ifølge TV 2.

* Regjeringen fjerner egenandelen for LAR-pasientene, ifølge NRK.

* Det settes av 338 millioner kroner ekstra for å oppmuntre kommunene til å ta imot flere flyktninger. 20 millioner er ekstra tilskudd til kommuner som vil bosette flere enn de alt er bedt om. Tilskuddet til utleieboliger gjeninnføres midlertidig (180 millioner kroner), mens 125 millioner kroner skal gå til å styrke språkopplæringen.

* Samferdselsdepartementet gjør rokeringer i sine budsjettposter og øker bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveier med til sammen 1,2 milliarder kroner, skriver Byggeindustrien.

* 250 millioner kroner foreslås til arbeidsmarkedstiltak.

* 167 millioner kroner skal brukes til å styrke evnen til å ta imot allierte ved Andøya, ifølge TV 2.

* 100 millioner kroner til Enøk-midler som kommunene kan søke på, ifølge Dagsavisen.

* Reindriftsforvaltningen i Finnmark får 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til NRK.

* Stiftelsen Pårørendesenteret reddes fra konkurs etter at de får 8 millioner kroner i støtte gjennom revidert nasjonalbudsjett, har Senterpartiet opplyst til NTB.

* Regjeringen vil etablere en flyingeniørutdanning ved NTNU. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å bruke 5 millioner kroner til 25 studieplasser i året.

* Regjeringen gir 2,5 millioner kroner til Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen, ifølge Journalisten.

* Regjeringen foreslår å øke diettsatsene for trailer- og lastebilsjåfører. Satsene øker fra 300 til 350 kroner per dag når sjåførene har såkalte utedøgn, hvor de overnatter i bilen, skriver VG. Økningen betyr i snitt en inntektsøkning på rundt 10.000 kroner.

* Regjeringen foreslår å øke satsen for pendleropphold på brakke, pensjonat og på hybel uten kokemulighet fra 177 kroner per døgn til 250 kroner, skriver VG.

* Regjeringen gir 23 millioner kroner mer til frivilligsentralene, opplyser kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Bergens Tidende.

* Pensjonistene får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. I tillegg blir det skattekutt for pensjonister med lave pensjoner, skriver Aftenposten. Finansministeren har tidligere bekreftet overfor VG at regjeringen vil bruke 1,4 milliarder kroner på pensjonistene.

* Regjeringen setter av 45 millioner kroner ekstra for å styrke kriminalomsorgen. Av dette går 15 millioner til å bedre kvinners soningsforhold, skriver Dagsavisen.

* Regjeringen foreslår å hjelpe dem med lave inntekter og høye boutgifter med til sammen 519 millioner kroner ekstra i bostøtte, skriver VG.

* Regjeringen foreslår 15 millioner til fritidsklubber i hele landet for å bidra til å styrke utvikling av lokale møteplasser og dataspillkultur. Bevilgningen er ledd i regjeringens arbeid med å sikre en trygg og tilgjengelig dataspillkultur i hele landet.

* Ekstrautgiftene i forbindelse med Ukraina-krigen øker med 22,4 milliarder kroner. Dette vil hovedsakelig dekkes inn med oljepenger, sier Støre og Vedum til Dagens Næringsliv.

* Regjeringen foreslår å bruke 2 milliarder kroner på å oppgradere forskningsstasjonen Troll i Antarktis, melder NRK.

* Regjeringen styrker barnevernet med 260 millioner kroner til det statlige barnevernet, og i tillegg kommer 13,5 millioner til spesialiserte fosterhjem, bekrefter barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe (Sp) overfor Klassekampen.