Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gir 1,2 milliarder kroner ekstra til drift og vedlikehold i revidert nasjonalbudsjett.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gir 1,2 milliarder kroner ekstra til drift og vedlikehold i revidert nasjonalbudsjett.

Budsjettlekkasje: Vedum og Nygård gir 1,2 milliarder mer til drift og vedlikehold av riksveier

Samferdselsdepartementet gjør omrokkeringer i sine budsjettposter og øker bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveier med til sammen 1,2 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett som presenteres torsdag.