Ola Borten Moe besøker Fagskolen i Oslo. Lærer Harald Selvær og rektor Kirsti Andresen viser rundt. Foto: Ingvill Hafver
Ola Borten Moe besøker Fagskolen i Oslo. Lærer Harald Selvær og rektor Kirsti Andresen viser rundt. Foto: Ingvill Hafver

Fagskolen i Oslo åpner gjerne for flere – Statsråden kan ikke love noe

Søkningen til norske fagskoler øker, og det tilbys også flere studieplasser. Fagskolen i Oslo skulle helst hatt enda flere - og det passet de på at statsråden fikk høre.