Fagsjef

Byggevareindustriens Forening er bransjeforening for norske byggevareprodusenter og har 2 medarbeidere og vel 100 medlemmer med en samlet omsetning på over 20 milliarder. Foreningen er sammen med 15 andre bransjer tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL) som er samlokalisert i et spennende bransjemiljø i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.

Hovedaktiviteten i Foreningen i tillegg til medlemsservice, dreier seg om rammevilkår for industrien knyttet til lover, regelverk, marked, dokumentasjon, varehåndtering- og informasjonsflyt i verdikjeden mv. Dette innebærer tett kontakt til politiske organer, myndigheter og egen næring. Foreningen er aktiv deltager i en rekke prosjekter og utvalg innen standardisering, utvikling (f.eks. building SMART), miljø mv. Også internasjonalt.

FirmaByggevareindustriens Forening
Fylke
Søknadsfrist18.06.2009

Vi søker nå


FAGSJEF

Som skal delta i og følge opp prosjekter og aktiviteter innen foreningens arbeidsområder. Spesielt på det tekniske og miljømessige området.

Vedkommende forventes å ha relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis teknisk. Ha god yrkeserfaring, kjennskap til og helst erfaring fra byggenæringen.

Vedkommende må kunne jobbe selvstendig, ha gjennomføringsevne, vise initiativ og være serviceinnstilt.
God skriftlig og muntlig kommumikasjonsevne er viktig.

Vi tilbyr en jobb med interessante og varierte oppgaver i en spennende sektor.

Betingelser etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Arne Skjelle på telefon 23087602/90058831 eller arne.skjelle@bnl.no

Søknad sendes pr e-post til : nm@bnl.no  innen 18 juni.

Vis flere stillinger: