Fagsjef Kvalitet og Forbedring

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 8,8 milliarder (2020), og virksomheten har ca. 2 300 ansatte, hvorav 1 400 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

FirmaVeidekke Infrastruktur
FylkeOslo
Søknadsfrist01.06.2021

Veidekke Norge ønsker å styrke arbeidet med kvalitet og forbedringsarbeid og søker medarbeider til en spennende stilling som Fagsjef Kvalitet og Forbedring. Kvalitet Norge er en del av felles stab- og støttefunksjoner i Veidekke Norge, og betjener forretningsområdene Veidekke Bygg og Veidekke Infrastruktur. Disse utgjør til sammen Veidekkes virksomhet i Norge.

Stillingen rapporterer til Kvalitetssjef Norge og inngår i et team på 5 personer. Arbeidssted vil fortrinnsvis være på Veidekkes hovedkontor på Skøyen i Oslo, men andre lokasjoner kan også være aktuelle. Har du et skikkelig ønske om å jobbe systematisk med forbedringer innen kvalitet, så tror vi at vi er den rette arbeidsplassen for deg.

Arbeidsoppgaver

Plan- og bygningsloven står sentralt hos oss, og Veidekke innehar sentral godkjenning på flere områder. Veidekke har i tillegg til sentral godkjenning, ISO sertifiseringer og andre bransjesertifiseringer som oppdateres årlig. Du vil ha ansvar for forvaltning og fornyelse av vår sentrale godkjenning og bransjesertifiseringene, og bidra til at Veidekkes godkjenninger forstås og brukes riktig.

Som Fagsjef vil du ha ansvar for at ledelsessystemene våre tilfredsstiller lover, forskrifter og krav og støtter virksomheten til sikker og lønnsom drift. Opplæring og rådgivning er en sentral del av jobben, og i samarbeid med andre vil du gi solid faglig støtte til våre prosjekter for å sikre at vi ivaretar vår forpliktelse innen plan- og bygningsloven, vår forpliktelse som ISO-sertifisert bedrift og at vi samtidig skaper gode løsninger for våre kunder. I stillingen inngår også å jobbe med utvikling gjennom det som er identifisert av forbedringsområder i ledelsessystemene våre Det å skape engasjement og være en pådriver for å iverksette, gjennomføre, koordinere og drive forbedringsprosesser innen kvalitet, rutiner, systematikk og forenklinger er også viktige deler av jobben.

Veidekke benytter blant annet revisjoner for å jobbe med forbedringer. Her vil du bidra som revisjonsleder i gjennomføring av revisjonsprogrammet og bruke resultatene til oppfølging av etterlevelse av krav og forbedring av ledelsessystemet.

Kvalifikasjoner

Vi ser helst at du har relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis innen bygg/anlegg, juridiske fag relatert til plan- og bygningsloven eller kvalitets-/prosessledelse. Det er en fordel med sertifisering innen revisjonsledelse (ISO 19011), men ikke et krav.

Du har spesialistkompetanse på plan- og bygningsloven med særlig vekt på byggesaksdelen og byggesaksforskriften, samt erfaring fra prosjektvirksomhet innen bygg og anlegg. Videre er det viktig med god kjennskap til kravene til kvalitetssystem for prosjekter i bygg- og anleggsbransjen (ISO 10005 og ISO 10006), slik at du kan gi god støtte ut i driftsorganisasjonen. Det er viktig at du har gode kunnskaper om prosessorienterte ledelsessystemer og ISO-standardene innen kvalitet (ISO 9001), men også at du kjenner oppbygning, innhold og krav i standardene for ytre miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø (ISO 45001).

Du behersker engelsk og norsk skriftlig og muntlig meget godt.

Profil

Du er opptatt av struktur og orden, og og tilnærmer deg oppgavene på en systematisk og planmessig måte. Du er opptatt av å få til gode resultater og kvalitet i gjennomføringen av prosjekt og har god praktisk og teoretisk forståelse. Som Fagsjef Kvalitet og prosessforbedring er ferdigheter innen endringsledelse og evne til å få til forbedringer viktig. Du må evne å tenke analytisk, være imøtekommende og kundeorientert, og samtidig tydelig i kommunikasjonen av krav og forventninger.

Kontaktperson

Beate Lilleengen Bergan

Telefon 412 23 181

Søk stilling

Vis flere stillinger: