Faglig leder RAMS

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Firma Rambøll
FylkeTrøndelag, Oslo, Buskerud
Søknadsfrist05.11.2018

Rambølls kompetansemiljø for RAMS er i Rambøll Norge organisert inn under Samferdsel og Byutvikling. Vi har medarbeidere på flere lokasjoner og er engasjert i en rekke prosjekter innenfor samferdsel, bygg & anlegg og arealplanlegging. Våre prosjekter utføres som enkeltoppdrag mot kunde eller som del av tverrfaglige prosjekter. Etterspørselen etter våre tjenester er økende, og vi har behov for en faglig leder for RAMS i Rambøll Norge.

Primært kontorsted er Oslo, Trondheim eller Drammen.

Om stillingen

Stillingens hovedoppgaver vil være å

 • Videreutvikle fagfeltet RAMS i Rambøll Norge. Dette innebærer blant annet å sørge for opplæring og videreutvikling av våre RAMS-medarbeidere, drive faglig forbedring og effektivisering av arbeidsprosessene våre, og å sørge for at vi leverer høy faglig kvalitet.
 • Lede og gjennomføre RAMS-prosesser i Rambølls tverrfaglige prosjekter, spesielt innenfor samferdsel og prosjektering av skinnegående infrastruktur. I dette ligger å ivareta alle aktiviteter (prosesser og analyser) iht. gjeldende standarder og prosedyrer.
 • Bistå i tilbudsarbeid og ressursfordeling i våre RAMS-oppdrag.
 • Være kontaktpunkt mellom Rambøll og våre kunder samt mot våre samarbeidende Rambøll-kontorer internasjonalt.

Hvem vi søker

Vi søker deg som er engasjert og har god kompetanse og erfaring innen RAMS, fortrinnsvis fra jernbane. Kjennskap til våre kunders rammeverk for RAMS, tekniske regelverk, CSM-RA og TSI-er vektlegges. En god systemforståelse av og teknisk kompetanse innenfor jernbane er en fordel. Du skal støtte et ungt og sterkt faglig miljø, som stadig ønsker å utvikle og effektivisere RAMS-prosessen. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil være:

 • Du har relevant kompetanse, minimum MSc / Siv.ing innen relevante fag (eksempelvis spesialisering innen sikkerhet eller RAMS).
 • Du har minimum 5 års erfaring innen fagområdet.
 • Du behersker og trives i rollen som fasilitator av analyseprosesser.
 • Du behersker både kvantitative og kvalitative analyseteknikker for vurdering av sikkerhet og tilgjengelighet.
 • Du behersker ulike analyseteknikker som FMECA, HAZID, HTA, FTA.
 • Du har erfaring med analyse av sikkerhetskritiske systemer (SIL-analyser).
 • Du har kjennskap til gjennomføring av uavhengige kontroller og verifikasjoner av risikostyringsprosesser.

Rambøll tilbyr:

Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Rambøll er i sterk vekst, også globalt sett. Stillingen vil derfor gi muligheter for deltakelse i nasjonale så vel som internasjonale prosjekter og faglige nettverk.

Send inn din søknad/CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Velkommen som søker!

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Oslo: Hanne Engh Sønstabø +47 984 29 917
Seksjonsleder Trondheim: Astrid Rydock +47 928 41 238

Søk stilling

Vis flere stillinger: