Fagansvarlig/seniorrådgiver Luftkvalitet, samferdsel

Asplan Viak er ett av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.

Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur.

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 1000 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen.

Vi former samfunnet og ser mennesket.

Firma Asplan Viak
FylkeAkershus
StedSandvika
Søknadsfrist09.12.2018

Med en visjon om å være fremst når det gjelder å forme samfunnet er samferdsel og ytre miljø et sterkt satsningsområde for Asplan Viak. Våre rådgivere er involvert i flere av landets største samferdselsprosjekter. Luftkvalitet er et viktig og premissgivende tema innenfor samferdsel og arealplanlegging. Asplan Viak søker etter en erfaren, dyktig og engasjert seniorrådgiver innenfor lokal luftkvalitet. Vi ser for oss at du kan fungere som fagansvarlig innenfor luftkvalitet på regionalt nivå.

Stillingen passer for deg som liker å veksle mellom å være faglig koordinator, drive med markedsføring av eget fagfelt, bygge opp juniorer, arbeide i større team i tverrfaglige prosjekter samt arbeide selvstendig i mindre prosjekt.

Vi jobber i store tverrfaglige prosjekter med andre fagområder og på tvers av kontorer. Du blir derfor en viktig bidragsyter til å bygge opp kompetansen innenfor luftkvalitet i Asplan Viak. Hos oss vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke din arbeidshverdag, egenutvikling samt utvikling av fagmiljøet i firmaet.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses bakgrunn og interesser:

 • Fagansvar på regionalt nivå innenfor temaet lokal luftkvalitet
 • Innhente ny kunnskap innenfor fagområdet og være oppdatert på gjeldende praksis, metodikk, beregningsverktøy og regelverk innenfor utredning av luftkvalitet i Norge
 • Faglig kontaktpunkt i større tverrfaglige oppdrag.
 • Fadder og mentoransvar for juniorer og nyutdannede innenfor eget fagområde
 • Tilbuds- og markedsarbeid
 • Faglig arbeid i oppdrag fra mulighetsstudier og kommunedelplaner til tekniske planer og byggeplaner, både for private og offentlige aktører

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning (Bachelorgrad, Mastergrad, Doktorgrad eller lignende) fra universitet/høgskole, gjerne med temaer innenfor meteorologi og/eller økotoksikologi
 • God innsikt i bruk og fortolking av retningslinje T-1520, Forurensningsforskriften, Nasjonale mål og anbefalte luftkvalitetskriterier fra Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet, samt metodikk og verktøy benyttet i de forskjellige planfaser for å utrede lokal luftkvalitet
 • Erfaring som rådgiver i lokal luftkvalitet i større og mindre prosjekter
 • Minimum 10 års arbeidserfaring som rådgiver innenfor luftkvalitet

Personlige egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Relasjonsbygger, handlingsorientert, initiativrik
 • God til å motivere
 • Gode mentor- og veiledningsevner

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer

Stillingen er tenkt plassert i avdeling Samferdsel, Divisjon Bygg og Infrastruktur. Det vil være fleksibilitet mht. ønsket arbeidssted/kontor.

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad på denne siden

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Dag Hveding
mob: +47 90 02 89 30

Gruppeleder Janani Mylvaganam

mob: +47 41 20 17 21

Vis flere stillinger: