FAFO-rapport om Polen presenteres på Byggedagene

Hvor lenge vil de polske bygningsarbeiderne bli i Norge? Det er et sentralt spørsmål vi kanskje kan få svar på i forbindelse med Byggedagene. For å prøve å finne et svar har Byggeindustrien og BNL bedt FAFO lage en forskningsrapport som blir presentert på Byggedagene. Det er gjennomført omfattende studier i Polen for å finne svarene.

Globalisering, proteksjonisme og seriøsitet er de sentrale begrepene som går som en rød tråd gjennom konferansen som arrangeres på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo 14. og 15. mars. Aktiviteten i byggenæringen i Norge er større enn noen gang. Vi har aldri kunnet produsere så mye om det ikke hadde vært for de mange utenlandske arbeidstakerne. Tradisjonelt har det vært mange nordiske bygningsarbeidere i Norge, men i de siste årene har vi fått et betydelig antall arbeidstakere fra gamle Øst-Europa, og spesielt da fra Polen. Men kampen om disse arbeiderne er stor. Utviklingen i Polen og andre Øst-europeiske land gjør at mange fagarbeidere heller blir hjemme enn å reise ut. Norge og utlandet Ellers ser vi også på hva norske bedrifter gjør internasjonalt. Arkitektfirmaet Snøhetta har høstet stor anerkjennelse mange steder i verden. Smøring og korrupsjon Mange nyhetssaker fra byggenæringen den siste tiden har vært knyttet til smøring og korrupsjon. Hvor går grensene? Det vil bl a Økokrim fortelle noe om. Full Kompetansedag Dag 2 blir Kompetansedagen. En rekke nyheter fra de mange forskningsprosjektene som er i gang, blir presentert. Det er viktig å holde seg oppdatert. Det blir ingen seminarer denne gangen. Kompetansedagen går hele dagen. ByggeGalla ByggeGalla-arrangementet onsdag er viden kjent. Det blir utdeling av priser, god underholdning og god servering av mat og drikke. En egen jury arbeider bl a med de to kvalitetsprisene Byggeindustrien deler ut i henholdsvis Bygg og Anlegg. Det kommer også en pris fra Boligprodusentene og fra Betongelementforeningen. Utstilling Det er også en egen utstilling knyttet til Byggedagene hvor det siste av utstyr og programvare blir presentert.