Fafo-forsker: Lavtlønte kom best ut av streiken

Det er de med lavlønnstillegg som kommer best ut av lønnsoppgjøret etter at streiken ble avsluttet, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

I enigheten mellom LO og NHO blir lavlønnstillegget økt til tre kroner i timen. For dem uten lokal forhandlingsrett, økes det til 4 kroner timen.

– Med det nye lavlønnstillegget og generelle tillegget, er det de som får lavlønnstillegg som kommer best ut, det er i bransjer hvor det i gjennomsnitt er lav lønn, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard til E24.

Den andre gruppen som trekkes fram som vinnere, er dem som ville ha hatt problemer med å få gjennomslag i lokal forhandlinger.

– Dette er et oppgjør som vil gi kjøpekraftsforbedring. Ser man på summene så har det aldri vært så høye generelle tillegg. Det er lenge siden man har sett så høye lønnstillegg sier Nergaard.