Færre nordmenn har betalingsanmerkninger

Antall nordmenn med betalingsanmerkninger har falt det siste året. Ved utgangen av januar hadde 229.055 nordmenn utestående betalingsanmerkninger.

Beløpet skyldnerne har utestående, har også hatt en nedgående trend det siste året om man ser på hele landet under ett, viser tall fra data- og analyseselskapet Experian.

– Antallet personer med betalingsanmerkninger er redusert i alle aldersgrupper i løpet av de siste tolv månedene, sier direktør Veronica Flyckt i Experian i en pressemelding.

Ved utgangen av januar hadde 229.055 nordmenn utestående betalingsanmerkninger. Det er 2,7 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Totalbeløpet har gått ned fra 59,3 milliarder kroner for et år siden til 55,3 milliarder ved utgangen av januar 2024.

Medianbeløpet blant skyldnerne har gått ned i alle aldersgrupper unntatt de eldste og de yngste. Skyldnere i aldersgruppen 18–24 år skylder nå 7,6 prosent mer enn de gjorde for et år siden, mens aldersgruppen 60+ har hatt en økning på 4,4 prosent.