Få med deg Byggedagene på bygg.no

Koronakrisen satte en stopper for Byggedagene i mars, men onsdag denne uken arrangerer vi en komprimert utgave av Byggedagene, der blant annet prisene for Årets Bygg, Årets Anlegg og Årets Trebyggeri 2019 skal deles ut. Du kan følge hele arrangementet på bygg.no.

Opprinnelig skulle Byggedagene blitt arrangert på Radisson BU Plaza Hotel onsdag 25. og torsdag 26. mars. Totalt samler tradisjonelt dette arrangementet rundt 1.000 personer på dag 1, dag 2 og ByggeGallaen. Med bakgrunn i koronasituasjonen som kom inn over landet og verden i midten av mars ble det selvsagt helt umulig å arrangere Byggedagene som planlagt, og det ble for noen uker siden bestemt å arrangere en komprimert utgave av arrangementet nå før sommeren, der ikke minst de prestisjetunge prisene skal deles ut.

I tillegg til prisene vil kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup komme for å snakke til byggenæringen. Det skjer etter at BNL-sjef Jon Sandnes har fortalt om hvor byggenæringen står i juni 2020. Dessuten skal konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF vise frem konseptet «Framsikt 2050».

innspillingen finner sted på Doga i Oslo, hvor blant annet også representanter for de nominerte prosjektene i de tre kategoriene er til stede.

Avlysningen av Byggedagene i sin opprinnelige form er et av veldig mange arrangementer som har blitt avlyst eller utsatt i byggenæringen i tiden etter mars. Hver eneste uke arrangeres det en lang rekke kurs, seminarer og konferanser i ulike deler av verdikjeden i byggenæringen. Dette er selvsagt med på å bringe de ulike aktørene i verdikjeden tettere sammen, og er en viktig del av limet for hele næringen, og selvsagt en viktig felles møteplass og læringsarena. Det merkes derfor helt klart at denne typen arrangementer forsvinner nærmest over natta. Det å ha fysiske møteplasser hvor man kan diskutere ulike saker og forhold, og ikke minst lære av hverandre, er en viktig del av hverdagen for mange, som dermed er blitt snudd opp ned. Dette er helt klart noe vi i redaksjonen i Byggeindustrien også har merket. Det er lenge siden de store arrangementene har blitt arrangert, selv om det nå i stadig større grad åpnes for flere større fysiske møteplasser.

Utover høsten ligger det an til at vi får se flere møteplasser igjen vil åpne opp slik at man også får muligheten til å møtes utenom de digitale treffpunktene. De digitale mulighetene har helt klart sine fordeler, og er blitt en øyeåpner for mange i dagens situasjon og blitt en del av vår hverdag på rekordtid. Disse hjelpemidlene er derfor uten tvil kommet for å bli. Det vil nok likevel bli et fast supplement til de de fysiske møteplassene i tiden fremover. «Gamlemåten» å treffes på vil ikke forsvinne.