Europris Logistikksenter

Foto: Østfold LagerbyggLengden på bygget er på 380 meter. Foto: Østfold Lagerbygg

Med sine 62.500 kvadratmeter er logistikkjempen utenfor Moss Norges største lagerbygg, etablert i én byggeprosess.

Fakta

Sted: Moss

Prosjekttype: Lager- og logistikkbygg

BRA: 62.500 kvadratmeter

Byggherre: Fabritius Eiendom

Byggherrerepresentant: WSP Norge

Totalentreprenør: A Bygg

Arkitekt: Astrup og Hellern

LARK og grunnentreprenør: Leif Grimsrud

Rådgivere: RIByFy: ÅF Engineering l RIE: Pro Elektro l RIB: WSP Engineering l RIBR: Firefly l RIG: Multiconsult l RIAKU: Brekke og Strand l Rådgiver SD-anlegg: Klimakontroll l RIE ressurs, RI rør og RI ventilasjon: Structor l Rådgiver automatikk: Randem & Hübert l Prosjektering råbygg lavtlager: Metacon l Prosjektering råbygg høytlager: WSP Engineering l Oppmåling: Geomatikk Survey

Underentreprenører og leverandører: Tømrer og innv. dører: Probygg l Maling, flytsparkel, gulvlegger: ATG l Systemhimling og -vegger: System1 l Lås og beslag: Lexow Låsservice l Kjøkken: Norrøna l Ståldører og brannporter: Lande Mek. Verksted l Ståltrapper innvendig: Safe Exit l Ståltrapper utvendig: Metaweld l Heis: Myhre Heis l Leverandør reol lavtlager: LIS l Leverandør reol høytlager: Swisslog l Porter: Assa Abloy l Betonggulv: Linotol Norge l Flislegger: Leif Runars l Brakkelerandør: Uco / Søby Utleie l Stillaser: Christiania Stillas l Leverandør teleskop: Trucktech Fredrikstad l Mobilkran: Roar Wilhelmsen l Byggevarer: Optimera l Avfallshåndtering: Ragn Sells l Taksikring: Safety Respect l Leverandør råbygg høytlager: Contiga l Råbygg høytlager: Carl Gustav Solutions l Elektro: Lys og Varme l Ventilasjon: Randem & Hübert l Rør: Rørcompaniet l Sprinkling: Aqua Tech l Betongarbeider: Tømmerholt Armering l taktekker: Protan l Leverandør fasade, glass og røykluker: Tenapors l Montasjefirma fasader og vinduer: AMG Montaza l Brannisolering: Christiania Brannisolering

Europris har inntil nå holdt til på hele fem forskjellige steder i Fredrikstad, men samlokaliserer seg etter hvert i nybygget i Moss Næringspark, tre minutter fra E6 og Mosseporten.

− Det var Europris som kom til oss i mai 2016 med forslag om å få etablert seg her på Vanem. Vi snudde oss raskt rundt og kjøpte tomten selv om den ikke var ferdig detaljregulert, forklarer prosjektsjef Geir Apeland i Fabritius.

− For å få til en rask og god prosess måtte vi ha med noen som er gode på lager- og logistikkbygg. A Bygg har bygget mye for oss tidligere, og ble med i prosessen helt fra starten av, selv om det er en vanlig totalentreprise som ligger til grunn.

Et nytt logistikksenter vil være viktig for videre vekst for Europris. Høytlageret bidrar til å redusere lagerarealene, selv om kapasiteten økes betydelig. Samtidig betyr en fullautomatisk lagerhåndtering en vesentlig forbedring i den såkalte plukkeffektiviteten.

Om lag halvparten av Europris sin inngående varestrøm kommer sjøveien i containere, via Moss havn. Bane Nors bygging av en ny jernbanetrase har imidlertid lagt beslag på 25 mål av havneområdet. For å avlaste dette har Moss Havn utviklet en innlandshavn som avlastning og oppbevaringssted for gods. For Europris er den nye plasseringen ideell siden innlandshavnen ligger som nærmeste nabo til deres nye logistikksenter.

Moss kommunes områderegulering tillot i utgangspunktet ikke et høytlager, som var avgjørende for en rasjonell drift hos Europris. Men ved årsskiftet 2016/2017 var reguleringsarbeidet ferdig. Arkitekter har vært Astrup og Hellern.

Grunnentreprenøren Leif Grimsrud jobbet allerede for Moss Næringspark, men ble tiltransportert A Bygg. Grunnarbeidene startet i desember 2016, og omfattet formidable 600.000 kubikkmeter masse som ble sprengt bort og delvis flyttet på som en del av terrengutjevningen av tomta. Første IG kom i februar 2017.

− Det gikk altså under ett år fra vi første gang var i kontakt med Europris til vi var i gang. Det skyldes ene og alene en unik samarbeidsvilje mellom Europris, A Bygg og oss. I tillegg til å være reguleringsmyndighet har Moss kommune også vært en sentral samarbeidspartner og viktig for å få byggesaken til å gå på skinner, påpeker Apeland.

Enorme volumer

Det nye lager- og logistikkbygget er hele 380 meter langt. Lavtlageret på 45.000 kvadratmeter har en innvendig høyde på 14,4 meter, og er skreddersydd for en logistikkløsning med bemannede trucker og reollager for 40.000 pallplasser. I tillegg er det en gesims med kontor- og servicearealer på cirka 3.000 kvadratmeter.

Bygget har et eget påbygg (det drukner nesten ved siden av hovedvolumet, men er på godt voksne 2.500 kvadratmeter), som inneholder verksted og lademuligheter for 170 trucker.

Høytlageret er på 10.000 kvadratmeter med en innvendig høyde på 32 meter. Dette er et helautomatisk lager med tilhørende transportbaner, prosjektert med tanke på Europris´ automathåndtering og logistikkjeder. 11 kraner med lengder på 120 meter skal sørge for å betjene de 65.000 palleplassene som bygget er dimensjonert for.

− Vi definerte tidlig flere utfordringer, forteller A Byggs prosjektleder Marius Thorkildsen-Rønvik. – På grunn av tidspresset var vi avhengige av å få vareleveransene inn raskt nok, slik at vi ikke mistet fremdrift. Mengde og volum gjorde at stålleveransen ble todelt. Metacon har høytlageret og alt av prefab betong. Contiga har stålet i lavtlageret, blant annet 34 meter lange stålsøyler som ble transportert nattestid med politi-eskorte fra Kongsvinger, sier Thorkildsen-Rønvik.

− Foruten HMS og sikkerhet ved arbeid i høyden, var vi også svært årvåkne på å unngå rekkefølgefeil. Det ville ført til store konsekvenser, hvis vi hadde startet med feil i tak, fasader eller gulv, sier han.

Prefabrikkert betong

Den fysiske oppstarten var med fundamentering av cirka 180 stålkjernepeler for høytlageret, samtidig som produksjonen av armering for betongarbeidene tok til. Sikkerhetssoner rundt bygget gjorde at formkassetter og armering ble klargjort på nabotomta, slik at det var mulig å kjøre inn ferdige forskalingskassetter og armering på byggeplassen.

– Vi tjente inn mye tid på den plasstøpte betongen ved at alle armeringskurver var prefabrikkerte, og kunne løftes inn i forskalingen, påpeker Thorkildsen-Rønvik.

Da råbygget for høytlageret kom opp, kunne også TRP-platene monteres på taket. I januar 2018 var det stabilt nok til at monteringen av fasadene kunne begynne. Vinteren var tøff, og gjorde værforholdene med vind det umulig å fortsette innenfor sikkerhetskravene i høyden, var det alltid anledning å jobbe lenger ned på fasadene.

Mange angrepspunkter

– Det at prosjektet er så stort gir slike muligheter. Det ble montert fasadeplater og vinduer i høytlageret mens det ble gravd og sprengt i den nordlige enden av tomta. Når man har et stort areal å forholde seg til, kan man i større grad ha parallelle aktiviteter gående, sier Apeland.

– Men det stiller jo store krav til totalentreprenøren som logistikkoordinator.

Takflatene utgjør et areal lik ni fotballbaner. Protan har lagt ned 8.500 arbeidstimer i et klima som varierte mellom 21 minusgrader på vinteren og 30 varmegrader på sommeren. Mye av de 7.000 pakkene med isolasjon og pallene med PVC-takbelegg ble løftet opp med bruk av helikopter. Protan oppgir at det har gått med 120.000 festemidler til å skru fast takbelegget.

55.000 kvadratmeter av tomta på 125 mål er opparbeidede utomhusområder, der dreneringen tas hånd om av et permeabelt dekke i form av belegningsstein.

− Vi har gitt hverandre tillit, og detaljert prosjektet sammen underveis. Det har vært en ganske harmonisk drift, uten at vi har måttet forsere noe, slår Apeland fast.

Thorkildsen-Rønvik er fornøyd med trioens utvikling av gigantprosjektet. – Vi er fornøyde med prosessen, men vi har også brukt tiden godt til å loggføre ting vi alltid kan gjøre bedre til neste prosjekt, slår han fast.


Flere prosjekter