I juni kommer Europas fabrikkbetongprodusenter til Norge for å delta på ERMCO 2018. Her fra tresfjordbrua. Foto: Jan Eldegard Hjelle

Europas fabrikkbetongprodusenter samles i Oslo

7. og 8. juni kommer Europas fabrikkbetongprodusenter til Oslo for å delta på ERMCO 2018. Hovedtemaet er betongens bidrag til en verden i endring.

Jan Eledegard Hjelle

– Vi ser frem til å møte våre internasjonale kollegaer i Oslo. Hele byggebransjen møter utfordringer med en verden i endring og vi er svært glade for å se hvordan innovasjon flyter inn i markedet, sier Jan Eldegard Hjelle, daglig leder av Norsk Ferdigbetongforening (FABEKO), som er lokal arrangør av ERMCO 2018- kongressen på vegne av ERMCO. ERMCO er den europeiske ferdigbetong-organisasjonen.

– Sammen med ERMCO vil vi gjøre vårt beste for å kommunisere den innovative utviklingen til alle som deltar i Oslo, forteller Eldegard, som peker på at det vil bli rift om plassene på Radisson Blu Plaza Hotel i juni.

– Dette er den 18. ERMCO-kongressen siden startet på 1960-tallet, sier Francesco Biasioli, generalsekretær i ERMCO.

– ERMCO har støttet utviklingen i fabrikkbetongindustrien med mange endringer gjennom en periode på 50 år. Den måten betong er beskrevet, produsert og levert i dag har lite til felles med det som var vanlig praksis for noen år siden. Nye materialer, en bedre forståelse av blandeprosesser, bedre utstyr og pågående digitalisering er alle utviklingstrekk som bidrar til å gjøre fabrikkbetong til et miljøvennlig byggemateriale som kan skreddersys til mange ulike bruksområder. ERMCO-kongressen som holdes hvert tredje år er beviset på denne lage utviklingsprosessen, legger Biasioli til.

ERMCO 2018 in Oslo presenterer nyheter og innovasjoner delt inn i fire temaer:
* Betongbeskrivelser, produksjon og distribusjon
* Bærekraft og sosial ansvarlighet
* Arkitektur, BIM og design for framtiden
* Infrastruktur

– Gjennom mer enn 40 interessante presentasjoner i Oslo håper vi at alle deltakere kan få inspirasjon til å videreutvikle eget selskap i det lokale markedet. Vi har som mål å vise hvordan fabrikkbetongindustrien fortsetter å bevege seg framover, fortsetter Hjelle.

Han peker på at ERMCO 2018 blant annet vil presentere hvordan vi i Norge bruker betong for å løfte fram kvaliteten i de Nasjonale Turistvegene.

– Et sentralt tema på kongressen er miljøegenskaper. Nesten 40 prosent av alle nye personbiler som ble solgt i Norge i 2017 var el-biler. Når vi ser på bygge- og anleggsnæringen og betongleveranser spesielt, hva må skje om vi i framtiden skal levere betong i bysentrum med CO2- og NOx-frie kjøretøyer? Spør Hjelle.

Alle abstracts for foredragene er nå tilgjengelige på kongressens programsider.

Les mer om arrangementet her