EU-kommisjonen vil strømlinjeforme skattereglene for europeiske bedrifter som opererer i flere EU-land. Foto: Bibiana D. Piene / NTB
EU-kommisjonen vil strømlinjeforme skattereglene for europeiske bedrifter som opererer i flere EU-land. Foto: Bibiana D. Piene / NTB

EU vil strømlinjeforme skatten for bedriftene

EN-kommisjonen foreslår nye skatteregler som skal gjøre det langt enklere for bedrifter og selskaper som opererer på tvers av grensene.

Det nye skattesystemet, Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT), skal gjelde for bedrifter og selskaper som opererer i mer enn ett EU-land.

Det gjelder også for grupper av selskaper under en og samme paraply, som vil få regnet ut en felles skatt. Systemet blir obligatorisk for selskaper som har en årlig inntekt på 750 millioner euro – nesten 8,6 milliarder kroner – eller mer.

Én instans

Heretter trenger de ikke å forholde seg til ulike lands regnskaps- og skatteregimer. I stedet blir det opprette en felleseuropeisk instans. Den regner ut hvor mye selskapene har tjent, hvor mye som skal betales i skatt, og hvordan denne skal fordeles.

– Å forholde seg til 27 ulike nasjonale skattesystemer, hver med sine spesifikke regler, gjør det kostbart for bedriftene. Det er til hinder for investeringer over grensene i EU, og fører til konkurransemessig ulempe for europeiske bedrifter, heter det i en pressemelding fra kommisjonen.

Men systemet skal også tilbys små og mellomstore bedrifter, som ifølge EU-kommisjonen har mye å tjene på endringen. Ved å kutte byråkrati og gjøre reglene enklere kan bedriftene spare mellom 32 og 65 prosent i regnskapskostnader, mener kommisjonen.

Håndsrekning

Systemet er ment som en håndsrekning til mindre bedrifter, som fortsatt sliter etter koronapandemien, Ukraina-krigen og energikrisen. 99 prosent av alle bedrifter i EU er regnet som liten eller mellomstor.

Heretter skal disse kun trenge å forholde seg til det landet der bedriftens hovedkontor ligger.

Det nye systemet består av to pilarer, samt et nytt system for internprising. Deler av systemet skal etter planen tre i kraft 1. januar 2026, mens hele BEFIT skal være på plass 1. juli 2028.