Røyk stiger opp fra et kullkraftverk ved Bogatynia i Polen. Illustrasjonsfoto: Petr David Josek / AP / NTB
Røyk stiger opp fra et kullkraftverk ved Bogatynia i Polen. Illustrasjonsfoto: Petr David Josek / AP / NTB

EU-parlamentet har stemt ja til klimatoll

Verdens første klimatoll og en omfattende reform av EUs kvotemarked er blitt godkjent av EU-parlamentet.

Tirsdagens vedtak ble gjort med 413 mot 167 stemmer. 57 delegater avsto fra å stemme.

Klimatollen som nå har fått tommel opp, blir den første i sitt slag i verden. Tollsystemet skal hindre at bedrifter kan få en fordel ved å produsere i land med mindre strenge regler og så importere varer til EU.

I tillegg reformeres markedet for handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

De nye tiltakene og endringene er en del av EUs store klimapakke «Fit for 55». Et overordnet mål er å redusere EUs klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990.

Endringene i kvotehandelssystemet ETS skal etter planen bli et viktig verktøy får å få utslippene ned. Utslippene fra sektorer som omfattes av kvotehandelen, skal kuttes med 62 prosent, sammenlignet med nivået i 2005, innen 2030.

Reformene som nå er godkjent av EU-parlamentet, må også formelt godkjennes av EU-landenes regjeringer.