EU-land enige om nytt mål for fornybart energi

EUs medlemsland er enige om at de skal hente 42,5 prosent av energien fra fornybare kilder som vind og sol innen 2030, ifølge parlamentariker.

Ifølge den tyske CDU-politikeren og EU-parlamentarikeren Markus Pieper er forhandlere fra de 27 medlemslandene nå enige om det nye og mer ambisiøse målet.

Avtalen må formelt godkjennes av medlemslandene og EU-parlamentet før den trer i kraft i form av en lov.

EUs nåværende ambisjon er å hente 32 prosent av energien fra fornybare kilder innen 2030.

Overgang til fornybar energi er et sentralt element i EUs plan for å bekjempe global oppvarming og fase ut fossil brensel som tidligere har kommet fra Russland.