EU: Bedringen fortsetter i Europa

Veksten tar seg opp. I hvert fall litt, lyder vintervarselet for EU-økonomien.

– Utsikten er en moderat opptrapping i den økonomiske veksten, slår EU-kommisjonen fast når den vurderer europeisk økonomi i sin årlige vinterprognose.

Kommisjonens eksperter venter en vekst på 1,5 prosent i EU og 1,4 prosent i eurosonen i år, mens neste år er ventet å bringe med seg en styrket vekst på 2 og 1,8 prosent. Det er en litt bedre prognose enn Kommisjonen la fram i høst.

– Bedringen vinner terreng i Europa etter at veksten kom tilbake i fjor. Veksten i innenlandsforbruket bør i år hjelpe oss oppnå mer balansert og holdbar vekst, sier EUs økonomikommissær Olli Rehn, men understreker at reformarbeidet i Europa må fortsette.

– Det verste av krisen er kanskje bak oss nå, men dette er ikke en invitasjon til å slappe av, for bedringen er fortsatt beskjeden.

Den europeiske økonomien, og spesielt i eurolandene, har vært preget av krisestemning i flere år. Unionen har satt i gang omfattende reformarbeid i kjølvannet av krisen og har krevd vesentlige kutt og innsparinger i de verste kriselandene.