Illustrasjonsfoto: Jon Eeg / NTB scanpix

Etterlyser fagekspertise til dialogkonferanse om innovativ fjerning av snø

 Oslo og Trondheim kommune samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. 27. mai arrangeres det en digital dialogkonferanse om tematikken.

- Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider nå om et prosjekt der flere underliggende virksomheter går sammen for å samordne felles utfordringer og adressere behovet for fjerning av snø i byene. Prosjektet avgrenses ved at det i utgangspunktet ikke omfatter brøyting eller oppsamling av snø, men håndtering av snø som fjernes fra gatene, heter det i en pressemelding.

Prosjektet fokuserer i hovedsak på snø som inneholder salt og andre avfallsløsninger, som miljøgifter, mikroplast, sand og grus. Målet er å håndtere snøen på en fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte.

- Via en digital dialogkonferanse som arrangeres 27. mai, ønsker Oslo og Trondheim kommune å komme i kontakt med innovative virksomheter og fagmiljøer. Målgruppen er leverandører, forsknings- og utviklingsmiljøer, oppstartsmiljøer og rådgivningstjenester, samt andre bransjer som har overførbare løsninger og teknologi som kan bidra til å løse utfordringen, melder de to etatene.

Formålet med konferansen er å gi potensielle leverandører en forståelse av utfordringen og behovet. 

Oslo og Trondheim er begge vinterbyer hvor det kan komme mye snø. Byene er tettbebygde, og det forventes mobilitet og god fremkommelighet til alle tider. 

- Samme situasjon finner man i flere andre norske og europeiske byer i vinterhalvåret. Fortetting av byer legger press på arealer som tidligere har blitt disponert til snøopplag, og kan føre til at snøen må transporteres stadig lenger unna sentrumsområdene. Dette øker igjen klimagassutslippene. Det er derfor ønskelig med en lokal løsning som ivaretar kravene i forurensningsloven og vannforskriften, og ikke utgjør noen fare for forurensning til det ytre miljøet, heter det i meldingen.

Forprosjektet er støttet med midler fra Forskningsrådet til en før-kommersiell anskaffelse. Prosjektet samarbeider med fra Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), som bidrar til å øke innovasjonseffekten i anskaffelsen.