Ifølge Statsbygg har regjeringen besluttet at det nye regjeringskvartalet skal holde høy miljøstandard. Avbildet er D-blokken i Regjeringskvartalet.

Ifølge Statsbygg har regjeringen besluttet at det nye regjeringskvartalet skal holde høy miljøstandard. Avbildet er D-blokken i Regjeringskvartalet.

Etter nyttår må offentlige byggherrer vekte tilbudene annerledes

Fra 1. januar må Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor vekte klima og miljø med minst 30 prosent i anskaffelsene sine. Statens vegvesen er bekymret for at kravet kan medføre høye merkostnader. Statsbygg mener regelverket er uklart, og Bane Nor jobber for å elektrifisere anleggsplassene sine.