Grunnarbeidet til eneboliger på Bygdøy pågår. Foto: Marius Lysø
Grunnarbeidet til eneboliger på Bygdøy pågår. Foto: Marius Lysø

Etaten varsler strengere dokumentasjonskrav – OBOS frykter økt tidsbruk

Plan- og bygningsetaten kommer til å stille strengere krav til dokumentasjon for å sikre byen mot naturfarer som flom og ras. OBOS-sjefen sier man må skille mellom det som er nødvendig, og det som er «nice».