Støren Treindustri vil samarbeide med skolen om praksisplasser. Foto: Støren Treindustri

Etablerer nytt utdanningstilbud i treteknikk

Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere i norsk treindustri. Nå startes det opp en ny landsdekkende linje for Treteknikk på Vg2 på Støren i Trøndelag.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- Det å få tak i arbeidskraft med relevant kompetanse er viktig for utvikling. Det er derfor svært positivt at det kommer på plass en ny linje for treteknikk i Trøndelag, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad i en melding.

BNLs årlige medlemsundersøkelse viser at halvparten av bedriftene i norsk treindustri har utfordringer med å få tak i fagarbeidere.

Det nye utdanningstilbudet Vg2 Treteknikk starter opp ved Gauldal videregående skole fra høsten 2020, og skal være et landsdekkende tilbud.

Fra før finnes linja som regionalt tilbud ved åtte videregående skoler som alle er lokalisert lenger sør i landet.

Tilbudet bygger videre på Bygg- og anleggsteknikk og gir grunnlag for fagbrev som trevaresnekker, industrisnekker, fagoperatør i trelastfaget og fagoperatør i limtrefaget.

Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri.

Støren Treindustri produserer treelementer til boliger og andre bygg, og er en av de lokale bedriftene i Trøndelag som har stort behov for fagutdannet arbeidskraft, og som vil samarbeide med skolen om praksisplasser.

- Vi har sterkt fokus på bærekraft og bruk av ny teknologi. Dette er et flott tilbud som utdanner ungdom med viktig kompetanse som næringslivet etterspør, sier Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri i meldingen.