Løren aktivitetspark og flerbrukshall. Illustrasjon: PirII/Oslobygg KF

Etablerer inkluderende flerbrukshall og aktivitetspark i Oslo: – For nabolaget blir uteområdet viktigere

Løren aktivitetspark og flerbrukshall er et utfordrende utbyggingsprosjekt med et uttalt mål om et
inkluderende uteområde.