Espeland Næring

På Espehaugen i Bergen har Betonmast Bergen ført opp et kontor- og verkstedbygg for Espeland Næring.

Fakta

Sted: Espehaugen, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontor/verksted

Entreprisekostnad eks mva:
27 millioner kroner

Bruttoareal: 2.400 kvm

Tiltakshaver: Espeland Næring

Totalentreprenør:
Betonmast Bergen

Totalteknisk underentreprenør: Bergen og Omegn Rør og Elektro

Arkitekt: Rolv Eide

Rådgivere: RIB: Smidt & Ingebrigtsen l RIBr: Andreas Hopland

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeider: Magnar Sivertsen l Betongarbeider: Nilsen & Sture Betong l Hulldekker: Spenncon l Ståltrapper og smed-
arbeid: Børø Stål l Q-dekke, fasade og innv. sandwich element: Huurre l Taktekking: Protan l Vinduer og ytterdører: Holvik Glass l Blikken-
slager: Vidar Venge l Tømrer inkl. parkett og innerdører: Bergen Bygg-
systemer l Stålkonstruksjoner: Ruukki l Maling, gulvbelegg, flis og teppeflis: Espeseth & Graave l Ventilasjon:
CM Ventilasjon l Trykktesting: Finn Skarpenes l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Lås-service l Kantine-
kjøkken: Askøy Kjøkkensenter l Heiser: Cibes l Anleggsgartner: Magnar Løvaas l Lev. belegningsstein: Nobi Haugland l Motorgraver: Rodin l Porter: Nassau l Byggevarer: Neumann Bygg

Byggets formål er repara-sjoner og vedlikehold av tyngre kjøretøy, og driftes av Team Verksted Vest AS.

Arkitekt Rolv Eide AS har laget arbeidstegninger, basert på skisser fra bygg-
herren. Betonmast Bergens kontraktssum var opprinnelig på 26 millioner kroner eks mva, men endte på 28,5 millioner med endringer. Bygget er ført opp i total-entreprise. Oppstart var i januar i år og bygget stod ferdig i august.

Tre haller
Anleggsleder Jens Ivar Sigvaldsen i Betonmast Bergen forteller at bygget har en verkstedhall, en hall for dekkservice og en vaskehall.

– I tilknytning til verksted-hallen ligger det et maskin-verksted og et delelager. Kontordelen er på 360 kvm fordelt på to etasjer og rommer cellekontorer, 70 kvadratmeter med kontor-landskap, møterom og kantine. Hele bygget har universell utforming, sier Sigvaldsen.

Bygget ligger på en 12 måls tomt i Espehaugen Nærings-
park nær Bergen lufthavn Flesland. Cirka tre mål av tomten er regulert til parkareal. Tomten var ferdig utsprengt og delvis planert. Overskuddsmassene var lagret på tomt. Noe av fjellmassene er kjørt bort og noe er brukt til å heve grunnen der bygget står.

Stålbygg
Kontordelen er trukket lenger frem enn hallene slik at bygget har en L-form, og har en glassfasade ved inngangspartiet. Bære-
konstruksjonen består av søyler og dragere i stål. Etasjeskiller i kontordelen består av 230 kvadratmeter hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket med folie. Det er q-dekke i taket i hallene. Kontordelen har fasader av sand-wichelementer isolert med steinull. På hallene er det veggelementer med skum, mens innerveggene mellom hallene er isolert med steinull.

Det er systemhimlinger, systemvegger og fliser, teppeflis og parkett i kontordelen. Mellom hallene er det faste skillevegger. Gulvene i hallene på en påstøp på 15,5 cm som er armert og stålglattet.

I verkstedhallen er det to 24 meter lange graver av stål som
kom som skipslast fra Tyskland i full lengde. De ble kjørt fra Dokkeskjærskaien i Bergen sentrum med spesialtransport.

Tek10
Espeland næring 29 er prosjektert og ført opp etter Tek10. Det er 230 mm isolasjon i kontordelen og 120 mm i hallene. Vinduer og glassfasade har en U-verdi på 0,8. Alle vindu er i aluminium, noe som gir enkelt vedlikehold og lang levetid.

Tørt vær og rask lukking ga minimalt med fukt i konstruksjonen. Bygget er trykktestet og har luftveksling under kravet. Bygget er servicevennlig med god tilkomst til tekniske installasjoner. Det er påforing på veggenes sandwichelementer og plater i himlingene for å dempe lyd. Det er soldempende glass i vinduene. Teknisk rom er plassert i et bygg som ligger bak kontordelen.

Siden bygget har en lett konstruksjon kan det enkelt utvides.

Det er oppvarming med panelovner i kontordelen og vannbåren gulvvarme basert på varmepumpe i hallene. Kjøling i kontordelen skjer via ventilasjon. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 300 kWh, noe som plasserer det i energiklasse B. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Samlet kapasitet på byggets to aggregat er 21.000 kubikkmeter per time. I verkstedet er det oljeutskiller, spilloljetanker og sandfangskum.

Rundt bygget er det 6,3 mål med belegningsstein på sand og parkeringsplasser for cirka 30 busser og like mange personbiler.

Grei byggeprosess
Jens Ivar Sigvaldsen sier at oppføringen har gått greit.

– Vi har hatt en flott byggherre å jobbe med. Vi var cirka 30 personer her da aktiviteten var på topp. 45 personer har vært med på byggingen totalt. Arbeidene er utført uten fraværsskader, sier Sigvaldsen.


Flere prosjekter