Erfaren vegplanlegger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region sør
FylkeVest-Agder
StedKristiansand S
Søknadsfrist06.11.2014

Vil du være med og planlegge ny E39?

Plan og prosjektering er et stort og komplett planleggingsmiljø med vegplanleggere, landskapsarkitekter, arealplanleggere, biologer, naturforvaltere og prosessledere. Vi utreder, planlegger og prosjekterer riks- og fylkesveganlegg i Vest-Agder på oppdrag fra fylkeskommunen og staten. I dag er vi 28 medarbeidere- nå søker vi en dyktig vegplanlegger.

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe i team med et av de største planoppdragene i regionen. Vi skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for ca. 10 mil ny 4- felts E39 på strekningen Lyngdal vest til Ålgård. Hovedoppgaven er fagansvar for vegplanlegging. Blant oppgavene er å styre innleide konsulenter, samarbeide med kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige myndigheter.

Vegplanleggeren vil, sammen med de andre i prosjektgruppen, ha ansvar for fremdrift, kvalitet, tverrfaglig optimalisering og økonomi.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

  • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 5 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Det er ønskelig med en utdannelse innen vegfag.
  • Det er avgjørende at du har erfaring fra vegplanlegging på overordnet nivå. Du må ha kjennskap til Statens vegvesen sine håndbøker og erfaring med vegplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Du bør videre ha erfaring med prosjekteringsverktøy som Novapoint, versjon 18 og/eller 19.
  • Arbeidet har en sånn karakter at tidspresset i perioder er stort. Evne til å strukturere egen arbeidshverdag og takle kortvarig stress er viktig. Du bør videre være systematisk, løsningsorientert , fleksibel og like varierte arbeidsoppgaver.
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Skulle du ha noen spørsmål kan de rettes til Seksjonsleder Hilde Gulbrandsen (tlf. 95300137) eller teamkoordinator Jorann Tørnkvist (tlf. 95845112).

Søk stilling

Vis flere stillinger: