Erfaren vegplanlegger, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist21.05.2018

Er du en erfaren vegplanlegger og ønsker å jobbe på noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som E16 Bjørum - Skaret, E18 Rugtvedt - Dørdal og Fornebubanen. Vi har derfor behov for flere vegplanleggere med erfaring fra veg- gate-, sykkel- og kollektivplanlegging. Er du på jakt etter nye utfordringer? Så les mer her.

ARBEID MED PLANLEGGING PÅ ALLE NIVÅER
Som erfaren vegplanlegger vil du arbeide med planlegging og prosjektering på alle nivåer - overordnede planer, reguleringsplaner og byggeplaner, samt anleggsoppfølging. Du vil også få ansvar som oppdragsleder og/eller disiplinleder på små og mellomstore prosjekter. Avhengig av din motivasjon og kompetanse, får du mulighet til å spesialisere deg ytterligere innen ditt fagområde og påta deg større ansvar innen prosjektledelse knyttet til noen av våre samferdselsprosjekter. I tillegg kan det bli aktuelt å delta i markedsarbeid og tilbudsprosesser.

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av høyst relevant samfunnsmessig betydning. Med et stort spenn i både størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer. COWIs kompetanse innen veg- og gateplanlegging er multidisiplinære. Vi dekker alle fagområder fra innledende fase på idéstadiet, til drift av ferdig anlegg. Vi har lang erfaring med å jobbe med prosjekter på tvers av geografi, noe som gir muligheter for å delta i prosjekter over hele landet, også store nasjonale og internasjonale prosjekter.

DU ER ERFAREN OG KVALITETSBEVISST
Den store aktiviteten innenfor samferdselssektoren i regionen fører til økt etterspørsel etter våre tjenester innenfor plan og infrastrukturtjenester, og behovet for en styrket lokal tilstedeværelse blir større. En ytterligere vekst innenfor fagområdet er en sentral del av COWIs strategi.

Vi ser leter etter deg som har minimums 5 års relevant bransjeerfaring, gjerne bakgrunn fra byggherre, entreprenør eller rådgivende ingeniørfirma, og som har genuin interesse for faget. Du har erfaring med regulerings- og byggeplanlegging, som byggeleder og vegprosjektering med Novapoint.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du evner å dele erfaringer og kompetanse med kolleger
  • Du tilegner deg ny kunnskap raskt
  • Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
  • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Du trives med å jobbe i tverrfaglige team
  • Du har erfaring med NS 3420 og prosesskode.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 21.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Kontaktperson: Oddny Jørgensen, Seksjonsleder, epost: ODJE@cowi.com, tlf: 91 38 03 02

Søk stilling

Vis flere stillinger: