Erfaren miljøgeolog / miljørådgiver

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 000 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. andre kvartal 2023).

FirmaNorconsult
FylkeVestland
StedBergen
Søknadsfrist07.04.2024

Kontoret vårt i Bergen består av et stort tverrfaglig rådgiver- og ingeniørmiljø. Vi jobber med samfunnsplanlegging og prosjektering. I Bergen er vi cirka 290 medarbeidere med kontorsted midt i sentrum. På miljøgruppen er vi 7 rådgivere med bakgrunn i bla. geokjemi, miljøgeologi, naturgeografi og akvakultur.

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Bybanen, Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Bergen kommune og en lang rekke offentlige og private aktører. Hovedtyngden av oppdragene våre er i Vestland, men vi har kunder og oppdrag over store deler av Norge. Du må derfor regne med at det kan bli noe reising i jobben. Feltarbeid kan noen ganger innebære arbeid utover alminnelig arbeidstid, men dette er begrenset.

Vi har store oppdragsmengder og søker derfor etter flere medarbeidere. Det er en forutsetning for stillingen at du har minimum 3 års relevant erfaring innen miljørådgivning. Relevant erfaring fra forvaltning og/eller entreprenørbransjen er også av interesse.

Som medarbeider, vil du bli en del av et spennende miljø med sterk kultur og engasjement for faget og rådgivende prosesser. Vi har et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Feltarbeid med kartlegging av avfall, forurensning i jord, vann og sedimenter
 • Rapportering av miljøtekniske data, inkludert risiko- og spredningsvurderinger
 • Tiltaksplanlegging og rådgiving innen forurenset grunn og forurensede sedimenter
 • Utarbeidelse av diverse søknader til myndigheter, eksempelvis utslippstillatelser til anlegg
 • Miljøkartlegging og rapportering for anleggsavfall
 • Oppfølging av ytre miljø i anlegg (MOP)
 • Miljøtekniske tilstandsvurderinger av industriområder
 • Klimagassberegninger/regnskap
 • Bærekraftsanalyser (BREEAM-infrastruktur mfl.)
 • Deltagelse på tilbudsarbeid og markedsføring
 • Deltagelse under ressursfordeling, samt forvaltning og fordeling av oppgaver internt
 • Ansvar for oppdragsledelse, økonomi og tidsstyring i prosjekt
 • Oppfølging av interne rutiner for oppdragsstyring og kvalitet
 • Vedlikehold av fagkunnskap, samt faglig videreutvikling i tråd med markedet vårt
 • Være en positiv og fleksibel bidragsyter med serviceinnstilling ovenfor medarbeidere og kunder

For oss er det viktig at du:

 • Har minst 3 års relevant erfaring
 • Har høyere utdanning (MSc./Siv.Ing) innen miljøgeologi/miljøteknikk, hydrogeologi, kvartærgeologi, jord- og vannkjemi eller annen relevant bakgrunn
 • Er markeds- og kundeorientert og har forståelse for tjenestene og kundene våre
 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter
 • Er strukturert og engasjert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Har førerkort klasse B

Hos oss får du:

 • En hverdag med meningsfylte oppgaver: Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Et raust miljø: Sterk bedriftskultur preget av reflekterte holdninger og meget godt samarbeid på tvers av kontorene og fag
 • Fleksibel arbeidstid, fri i romjul, fri i påskeuken og redusert arbeidstid om sommeren
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Bonus knyttet til selskapets resultat
 • Aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, videre fagutvikling m.m.
 • Som rådgiver hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag

Vi ser frem til å motta din søknad!

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

For Norconsult er det en grunnleggende forutsetning at alle mennesker likeverdige. Målet er at våre medarbeidere skal ha de samme mulighetene til å nå sitt fulle potensial uavhengig av hvem de er eller hvordan de identifiserer seg. Et bredere spekter av perspektiver hjelper oss å forstå alle deler av samfunnet, utfordrer oss i våre oppdrag og fører til en høyere grad av innovasjon. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring velkommen.

Se kontakt- og søknadsinfo her

Vis flere stillinger: