<p></p><p>– Fall og fallende gjenstander er gjengangere på byggeplass. Ved å dele og drøfte slike hendelser kan vi hindre at de skjer igjen, sier hovedverneombud Terje Skjekkeland i Kruse Smith, som var førstemann ut i nyskapningen digitalt HMS-kvarter i regi av EBA Agder. Her på prosjektet Quadrum i Kristiansand, hvor Kruse Smith bygger nytt politihus. Foto: Terje Waag Nilsen</p>Læringsark fra det første HMS-kvarteret som ble arrangert 26. mars.En stålsøyle som denne falt ned 5 etasjer og kunne forvoldet stor skade.Stålsøyle falt 5 etasjer. HMS-kvarter.

Entreprenører i Agder med ny vri på HMS-arbeidet

Med månedlige digitale HMS-kvarter som tar utgangspunkt i konkrete hendelser vil EBA Agder løfte frem verneombudets rolle og bidra til erfaringsdeling på tvers av virksomheter.

Mer enn 40 personer deltok via Teams på det første HMS-kvarteret som gikk av stabelen i forrige måned i regi av Kruse Smith. Deltakerne var blant andre verneombud, hovedverneombud, byggeledelse, HMS-ressurser og ledere i EBA Agders medlemsbedrifter.

Vil styrke verneombudsrollen
Det legges opp til en serie samlinger en gang i måneden med et nytt HMS-tema for hver gang. Det er EBAs Agder-avdeling ved HMS Forum som står bak initiativet, og bakgrunnen er at man har sett et behov for å styrke verneombudsrollen i entreprenørbedriftene.

– Vi trenger verneombud som er aktive og som tar mer initiativ i det daglige. På disse digitale HMS-kvarterene blir hovedverneombud eller verneombud ansvarlig for å presentere et lærlingsark med en konkret hendelse som kan gi nyttig erfaringsoverføring og læring til deltakerne, sier regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder til Byggeindustrien.

Hun mener at man på den måten får etablert en arena hvor verneombud og andre kan møtes, uavhengig av hvor de jobber.

– I tillegg får deltakerne anledning til å stille spørsmål og til å bli inspirert av hverandre. Og ikke minst vil presentasjonen av læringsarkene bidra til at lignende hendelser kan unngås på andre byggeplasser, sier Waage.

Fallende stålsøyle
Kruse Smith var vertskap for det aller første HMS-kvarteret, med konsernsjef Jon Syrtveit som innleder. Deretter presenterte hovedverneombud Terje Skjekkeland en hendelse med en stålsøyle som falt ned fra dekket i 5. etasje i forbindelse med et kranhiv og landet foran inngangen på et trappetårn.

– Dette var en skummel hendelse, men heldigvis ble ingen skadet. I verste fall kunne liv gått tapt hvis søylen hadde truffet mennesker. Fall fra høyder og fallende gjenstander er en gjenganger på byggeplasser, og derfor valgte vi å bruke dette som eksempel slik at vi alle kan lære av det, sier Skjekkeland til Byggeindustrien.

– Hva tenker du om at det er innført månedlige HMS-kvarter som alle kan delta på?

– Det veldig bra at vi har fått til dette i Agder-regionen og at vi kan samles på tvers av bedrifter. HMS er et felt hvor vi ikke konkurrerer, men hvor alle er tjent med å samarbeide, sier Skjekkeland.

– Viktig med møteplass
Han peker også på hvor viktig det er at man har en møteplass i disse tider, selv om man ikke kan samles fysisk.

– Det er både nyttig og interessant å høre hvilke andre utfordringer og episoder man opplever på byggeplassene rundt omkring. Det med HMS er allmengyldige problemstillinger som vi alle kan lære av, sier Skjekkeland – som for tiden jobber på prosjektet Quadrum i Kristiansand, hvor Kruse Smith skal bygge nytt politihus.

Selv om invitasjonen til møtene går ut til EBA og Byggopp-medlemmer i Agder, opplyser Hilde Waage at alle som ønsker kan delta.

– Vi er veldig fornøyd med responsen på første samling, men vi ønsker at så mange som mulig henger seg på. HMS er like aktuelt enten man jobber i nord eller sør, sier Waage.

Hun peker på at EBA Agder har HMS som et eget strategisk område.

– Vi er opptatt av å dele erfaringer og lage nettverk på tvers av virksomhetene, slik at vi kan lære av hverandre. På den måten kan vi binde Sørlandet sammen basert på et tema som ikke er konkurranseutsatt. Vi ønsker også å få med oss rådgivere, byggherrer, underentreprenører – ja rett og slett hele bransjen, avslutter Waage.

Neste samling er fredag 30 april med Veidekke som vertskap. Da er temaet kran- og løfteulykker – personlig sikkerhetsinstruks for kranførere og anhukere.

I de påfølgende månedene skal BRG, Mur i Sør, Skanska og HSH være vertskap med nye HMS-teamaer på agendaen.