Christine Holtan Bøgh
Christine Holtan Bøgh

Entreprenørene roser SV for gjennomslag i budsjettforliket

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er fornøyd med flere gjennomslag i budsjettenigheten for 2024 og roser SV og regjeringen for viktige prioriteringer. – Vi opplever at regjeringen har lyttet til næringen i en tid hvor det er viktig, godt hjulpet av SV, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA, Christine Holtan Bøgh, i en pressemelding.

Hun viser til at EBA i samarbeid med resten av BNL-fellesskapet har deltatt i en rekke høringer og sendte innspill til flere komiteer til budsjettforslaget.

– Aldri tidligere har entreprenørene vært så bredt til stede i budsjettprosessen, sier Bøgh.

– Budsjettet for 2024 er svært viktig for næringslivets bidrag i å realisere samfunnsnyttige prosjekter og sikre verdiskapning. Vi er helt avhengige av å kunne holde på kritisk kompetanse i bedriftene våre, så midlene kommer godt med, sier Bøgh videre.

Hun er spesielt glade for økte midler til Husbanken til vedlikehold på infrastruktur.

– Boligmarkedet har mange steder stanset helt opp samtidig som behovet øker i viktige samfunnsgrupper, der vi spesielt glade for muligheten som den ekstra lånerammen i Husbanken kan gi både boligkjøpere og utbyggere. Dette løser ikke alle problemer, så vi har forventinger til at flere samfunnsnyttige prosjekter settes i gang de nærmeste årene, innenfor en ramme som samtidig sikrer kontroll på renteutviklingen, uttaler Bøgh.

Fagleder for anlegg og infrastruktur i EBA, Gina Marie Qvale, peker på det økende vedlikeholdsbehovet på jernbanen som et stort problem.

Gina Marie Qvale og Martin Inge Olsen. Foto: EBA

Gina Marie Qvale og Martin Inge Olsen. Foto: EBA

– Mesteparten av jernbanenettet er preget av et stort etterslep på vedlikehold og dette etterslepet øker fra år til år. I opprinnelig budsjett ville forfallet på jernbanen økt med 1, 8 milliarder kroner. Vi opplever at 300 millioner ekstra til Bane Nor for 2024 er kjærkomne midler. Pengene skal ut i et konkurranseutsatt marked der entreprenører over hele landet får muligheten til å melde seg på. Vi imøteser også signaler om videre øking i tiden som kommer, sier Qvale i meldingen.

Leder for jernbaneutvalget i EBA, Martin Inge Olsen, er storfornøyd med 300 millioner i økte midler til vedlikehold på jernbane.

– Vi er veldig glade for at SV presset på for å få økte bevilgninger til fornyelse av jernbanen. De skal ha applaus for å satse på et område som har blitt forsømt i lang tid, og regjeringen skal også få skryt for å bli med på denne satsingen. Denne økningen harmonerer også godt med Bane Nor og Jernbanedirektoratets innspill til ny NTP om at vi må «ta vare på det vi har» og vi er glade for at regjeringen følger opp. Nå er det viktig å få en forpliktende langsiktig satsing på fornyelse og vedlikehold slik at entreprenørene kan fortsette å rekruttere og skolere fremtidens fagarbeidere på norsk jernbane. Vi ser frem til å samarbeide med alle politiske partier og gi innspill til ny NTP som skal opp i Stortinget til våren, og vi håper og tror at den vil forplikte både nåværende og fremtidige regjeringer til å nettopp «ta vare på det vi har» selv om det kanskje medfører færre snorklippinger, sier Olsen i meldingen.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.