kommentar kran Foto: Håkon Mosvold Larsen
kommentar kran Foto: Håkon Mosvold Larsen

Entreprenørene presterte godt

2021 ble et bra år for landets entreprenører. Selv i en krevende periode, hvor ikke minst koronapandemien herjet og skapte utfordringer, leverte de 100 største entreprenørene i bransjen et resultatsnitt som ligger i øverste sjiktet de senere årene.