- Entreprenørene må gjøre bedre jobb

Statens vegvesen gir nå klar beskjed om at entreprenører som skal drive vedlikehold av vegnettet denne vinteren må gjøre en bedre jobb enn i fjor. Tettere kontroll og tøffe bøter skal sikre at entreprenørene leverer det de får betalt for.

Spørreundersøkelser viser at publikum er misfornøyd med vinterdriften av vegnettet. Forholdene på gang- og sykkelvegene og bussholdeplassene vinterstid får rett og slett strykkarakter av den jevne trafikant. Samtidig har Statens vegvesen registrert en betydelig økning i antall klager på dårlig brøyting og strøing de siste årene, etter at slikt arbeid ble konkurranseutsatt gjennom såkalte funksjonskontrakter, skriver Vegvesenet på sine nettsider. Væromslag - Vi skjerper ikke kravene til entreprenørene denne vinteren, men vi skjerper inn at kravene skal etterleves, sier trafikkdirektør Eva Solvi i Vegdirektoratet. I alle regioner holder Statens vegvesen møter med entreprenørene der det i klartekst sies hva som forventes. I tillegg til generell bedring av forholdene for myke trafikanter, er Solvi spesielt opptatt av at innsatsen må bli bedre i overgangsperioden høst/vinter og ellers ved bråe skifter i vær- og føreforhold. Tøffe sanksjoner I funksjonskontraktene går det fram at Statens vegvesen utdeler bøter, eller sanksjoner som det heter, på mellom 10 000 og 200 000 kroner, hver gang en jobb ikke blir gjort som den skal; for eksempel hvis vegene i et område ikke er brøytet innen et visst klokkeslett. Flere hundre slike sanksjoner er allerede tildelt entreprenører i ulike kontraktsområder over hele landet. - Hittil har våre folk vært litt avventende. Men nå innskjerper vi dette og gjør alvor av de sanksjonsbestemmelsene som ligger i funksjonskontraktene. Målet er ens praksis over hele landet, sier trafikkdirektøren.