Oversiktsbilde av hvordan gatearealet skal brukes. Ill. Jens Jacob Kielland Haug/Oslo kommune
Oversiktsbilde av hvordan gatearealet skal brukes. Ill. Jens Jacob Kielland Haug/Oslo kommune

Entreprenør valgt til oppgradering av Grefsenveien

Isachsen Anlegg AS skal på oppdrag for Bymiljøetaten oppgradere Grefsenveien fra Disen holdeplass til Myrerskogveien.

– Prosjektets formål er å legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport ved å bygge nye opphøyde sykkelfelt og fortau, samt oppgradere overvannsløsninger og opparbeide ny park, heter det i en melding fra Oslo kommune.

Verdien på kontrakten med Isachsen Anlegg er på 140 millioner kroner, inkludert merverdiavgift. Styringsrammen for prosjektet er på 230 millioner kroner, og inkluderer alle budsjetterte kostnader forbundet med planlegging og gjennomføring av prosjektet fra starten i 2019. Dette inkluderer også kontrakten med Isachsen AS.

Anleggsarbeidet starter etter påske og har planlagt ferdigstillelse høsten 2024. Arbeidene starter lengst sør ved Disen holdeplass og beveger seg så nordover.

– Vi er veldig fornøyde med å få tilslag på dette prosjektet. Det er et spennende og komplekst prosjekt som skal utføres tett på trafikk, naboer og andre berørte. Vi gleder oss til å komme i gang, sier prosjektleder i Isachsen Anlegg, Jøran Lilleby, i meldingen.

I tillegg til å bygge opphøyde sykkelfelt og nye og bredere fortau, er det flere ting som skal gjøres i prosjektet.

– Det skal blant annet bygges nytt overvannsanlegg og etableres nye grønne overvannsløsninger i form av regnbed og fordrøyningsmagasin. En ny park for hunder ved krysset Grefsenveien/Jupiterveien skal også på plass, det samme skal ulike tiltak for å øke trafikksikkerheten, skriver kommunen.

Prosjektleder Jessica Bergstrand i Bymiljøetaten og prosjektleder i Isachsen Anlegg AS, Jøran Lilleby. Foto: Jens Jacob Kielland Haug/Oslo kommune
Prosjektleder Jessica Bergstrand i Bymiljøetaten og prosjektleder i Isachsen Anlegg AS, Jøran Lilleby. Foto: Jens Jacob Kielland Haug/Oslo kommune

Isachsen Anlegg og Bymiljøetaten holder nå på å planlegge gjennomføringen i detalj.

Prosjektet er en brikke i et sammenhengende sykkelveinett som vil strekke seg fra Kjelsås til Oslo sentrum.

– Grefsenveien-Sandakerveien-Thorvald Meyers gate-Markveien-Torggata er en av strekningene i Oslo med høyest potensiell sykkeltrafikk dersom det tilrettelegges godt for sykling og vil danne en direkte forbindelse mellom store boligområder og et stort antall arbeidsplasser, mener kommunen.

– Prosjektet er derfor viktig for å få etablert et sammenhengende sykkelveinett i området og vi gleder oss over å ha fått Isachsen Anlegg med på laget, sier prosjektleder Jessica Bergstrand i Bymiljøetaten, i meldingen.