Foto: NCC
Foto: NCC

Entreprenør signerte fire kontrakter med Oslo kommune

NCC har nylig signert fire nye kontrakter med henholdsvis Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og OsloBygg KF.

De fire kontraktene har en samlet verdi på cirka 240 millioner kroner, skriver NCC i en pressemelding.

– Vi kjenner byen godt og har solid kompetanse for gjennomføring av denne typen vedlikeholdsarbeid. Med disse kontraktene vil vi også i årene fremover fortsette å utføre nødvendig vedlikehold i og rundt Oslo, og dermed bidra til en bedre by for innbyggere og besøkende. Kontraktene gir oss et solid fundament og understreker samtidig vår solide posisjon i Oslo-markedet, sier NCCs områdesjef Svein Nilsplass i meldingen.

I Melkeveien i bydel Vestre Aker skal kommunale vann- og avløpsledninger renoveres, og her skal NCC utføre både konvensjonell graving, rehabilitering med gravefrie metoder og rehabilitering av kummer for rundt 60 millioner kroner. Arbeidene på oppdrag for Vann- og avløpsetaten starter opp i november og vil pågå fram til mai 2026.

Fra nyttår overtar NCC drift og skjøtsel av Oslos parker i indre by på oppdrag for Bymiljøetaten. Kontrakten omfatter både sommer- og vintervedlikehold som avfallshåndtering, gressklipping, trepleie og brøyting over en periode på fire år. Avtalen har en total verdi på rundt 55 millioner kroner. Dette er en kontrakt NCC har driftet i to perioder tidligere, så både funksjoner og områder er godt kjent.

NCC har også inngått kontrakt med Bymiljøetaten for mottak, smelting og rensing av snø i tre nye sesonger, og NCCs snøsmelteanlegg NCC SnowClean vil fortsatt bli å finne ved kai i Oslo sentrum. Verdien av kontrakten er om lag 100 millioner kroner. Kontrakten åpner også for opsjoner i to år ut over avtaleperioden.

NCC skal de fire neste vintrene utføre brøyting på skolenes områder i Oslo nord. Kontrakten omfatter 55 eiendommer i bydelene Alna, Stovner og Grorud. Brøytingen som utføres for oppdragsgiver OsloBygg KF startet opp den 15. oktober, og har en verdi på rundt 25 millioner kroner over fire år.

Kontraktene ordreregistreres i fjerde kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Infrastructure.