Entreprenør godtar ikke millionbot etter dødsulykke

Entreprenørselskapet KA Aurstad i Ørsta på Sunnmøre godtar ikke en bot på 1 million kroner etter en dødsulykke i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane i fjor.

– Vi har anket saken i den forstand at vi har sendt den tilbake til Sogn og Fjordane politidistrikt med beskjed om at dette kan vi ikke akseptere, sier styreformann og eier i KA Aurstad AS, Kjell Arne Aurstad, til Våre Veger.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på grunnlaget for at selskapet ikke godtar boten, men sier de er innstilt på at saken kan bli avgjort i retten.

En 25 år gammel mann druknet da dumperen han kjørte, havnet i sjøen øst for ferjekaia ved Eikenes i Askvoll 21. januar 2013. Ulykken skjedde ved et område der det pågikk arbeid med å bygge ny tunnel i Dalsfjordsambandet, og 25-åringen kjørte pukk fra Eikenestunnelen da dumperen havnet i sjøen.

25-åringen ble funnet to dager senere på 66 meters dyp. Dumperen ble dagen etter ulykken funnet på 230 meters dyp.

Arbeidstilsynet hadde i fjor ingen merknader til HMS-oppfølgingen på anleggsplassen. Aurstad har derfor tidligere gitt uttrykk for forundring over at politiet ila selskapet en såpass høy bot, ett år etter at Arbeidstilsynet kom med sin konklusjon.

Tidligere har politiadvokat Jørn Lasse Refsnes i Sogn og Fjordane politidistrikt sagt at mangelfull sikring av en snuplass er bakgrunnen for den høye boten.

Statens vegvesen ble ilagt en bot på 500.000 kroner etter den samme ulykken.