Administrerende direktør Sonja Horn og prosjektdirektør Per Ola Ulset i Entra kunne stolt ta imot Storebrand Eiendoms bærekraftspris for rehabiliterings- og ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13 i Oslo. Her flankert av miljø og klimasjef Unn Hofstad og Truls Nergaard i Storebrand Eiendom. Foto: Svanhild Blakstad
Administrerende direktør Sonja Horn og prosjektdirektør Per Ola Ulset i Entra kunne stolt ta imot Storebrand Eiendoms bærekraftspris for rehabiliterings- og ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13 i Oslo. Her flankert av miljø og klimasjef Unn Hofstad og Truls Nergaard i Storebrand Eiendom. Foto: Svanhild Blakstad

Entra vant Storebrand Eiendoms bærekraftspris

Eiendomsgiganten Entra vant en nyinnstiftet bærekraftspris for sitt rehabiliterings- og ombruksprosjekt i Kristian Augusts gate 13 i Oslo sentrum.

Prisen ble delt ut tirsdag ettermiddag under et arrangement i Bygg Arena Arendal-regi på Arendalsuka.

Det var en fornøyd administrerende direktør Sonja Horn og prosjektsjef Per Ola Ulset som i fellesskap tok imot utmerkelsen av klima- og miljøsjef Unn Hofstad og Storebrand eiendoms leder Truls Nergaard.

Det er en stor tillitserklæring å få denne prisen, og det er mange som deler den med oss. Dette har vært et lagarbeid, og vi hadde ikke fått det til uten de som har bidratt og stått på i dette prosjektet, sa Horn i sin takketale.

Ulset tok i bruk idrettsterminologi og sammenlignet prosessen med et hekkeløp fremfor flat sprint.

Alle har lagt sjelen sin i dette prosjektet. Det har vært spennnede og lærerikt, og vi er veldig stolte. Nå skal vi nyte det og ta med oss lærdommen videre, sa Ulset.

Ifølge juryleder Hofstad er formålet med prisen å hedre og anerkjenne eiendomsaktører som utfordrer etablert praksis, går foran og deler av sin kunnskap slik at hele bransjen kan bli mer bærekraftig. Prisen skal også bidra til økt oppmerksomhet rundt bærekraft i eiendomsbransjen.

Det var tre prosjekter som kom til finalerunden, hvorav Powerhouse Telemark R8 og NTNU og Sintefs ZEB-laboaratorium var de to øvrige.

Dette er juryens begrunnelse:

Prosjektets imponerende 80 prosent ombruk av materialer gir stor miljøeffekt, gjennom reduserte klimagassutslipp og god ressursutnyttelse. Vinneren har vist at vilje og kreativt lagarbeid langt på vei kan løse en av bransjens største utfordringer.

Prosjektet er til stor inspirasjon og baner vei for andre som vil ombruke mer, både ved å påvirke tolkning av lovverket og ved å dokumentere praktiske erfaringer som andre kan lære av. Dette har ikke gått på bekostning av andre bærekraftkvaliteter.

Juryen har bestått av Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse, Jonas Holme, Sintef, Nicolai Riise, MAD arkitekter, Agathe Schjetlein, Finans Norge og Unn Hofstad, Storebrand Eiendom. Evotek har bisått juryen i evalueringsarbeidet for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.