Otto Sverdrups plass 4 i Sandvika. Foto: Thomas BjørnflatenSchweigaardsgt 16 i Oslo. Foto: Knut Neerland

Entra nominert til internasjonal BREEAM-pris med to bygg

– Vi er svært stolte av å ha blitt nominert. Å sertifisere hele vår portefølje er en viktig del av vår miljøstrategi, sier Kjetil Hoff i Entra ASA.

– Vi gratulerer. Med to bygg nominert til BREEAM In-Use Awards, viser Entra at de er i verdensklasse på bærekraftig byggforvaltning, sier leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen i en pressemelding.

BREEAM Awards er en verdensomspennende kåring av innovative og ambisiøse BREEAM-sertifiserte prosjekter.

Entra har mål om å sertifisere 4-5 bygg årlig etter BREEAM In-Use, et sertifiseringssystem for bærekraft i eksisterende bygg.

Selskapet er nominert med byggene Schweigaards gate 16 i Oslo i kategorien «Commercial Project: In Use-award», og Otto Sverdrups gate 4 i Sandvika i kategorien «Public Sector Project: In Use award».

– Å sertifisere vår portefølje av utviklingsprosjekter og eksisterende bygg er en viktig del av Entras miljøstrategi. Det gir oss bedre miljøledelse, gjør oss i bedre stand til å gjøre kloke miljøvalg og er viktig for vår mulighet til å innhente grønn finansiering, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra i meldingen.

Arbeidet med å sertifisere de to eiendommene etter BREEAM In-Use begynte i 2018. Underveis så Entra at de for Schweigaards gate 16 kunne oppnå «Outstanding» for del 2 i systemet, som handler om forvaltning av bygget. Dette er hittil høyeste score i Norge.

Otto Sverdrups gate oppnådde " Excellent" for del 1 og 2 av systemet.

Schweigaards gate 16 stod ferdig i 2015. Den gangen sertifiserte Entra bygget etter nybyggstandarden BREEAM-NOR 2012 og oppnådde sertifiseringsnivået «Excellent». Otto Sverdrups plass 4 ble ferdigstilt i 2014, og oppnådde «Very Good» for nybygg.

Byggenes driftsteam har jobbet aktivt med å redusere energiforbruket og øke andelen av avfallet som material- eller energigjenvinnes, altså sorteringsgrad .

I Otto Sverdrups gate 4 reduserte Entra energiforbruket med cirka åtte prosent fra 2018 til 2019, mens sorteringsgraden økte fra 42 til 72 prosent (fra 2017). I Schweigaards gate 16 økte sorteringsgraden fra 57 prosent til 76 prosent, mens energiforbruket i snitt er 94-96 kWh/m2.

– Å bli nominert er i seg selv en seier for hele Entralaget, og vi synes det er ekstra gøy å følge opp suksessen fra 2018 da Entras «Grønland 58» vant BREEAM In-Use Awards for offentlige bygg («Public Projects – In Use»), sier Evija Izaka, som er rådgiver for driftsstøtte i Entra.