Med pilotprosjektet Kristian Augusts gate 13, har Entra som mål å være en driver for byggebransjen i lignende ombruksprosjekter fremover. Foto: Kyrre Sundal, Mad arkitekter

Entra i mål med ombrukspilot: - Håper på flere grep som gjør ombruk enklere

Ombruk og sirkulærøkonomi skal inn i vurderingen i alle fremtidige Entra-prosjekter, men eiendomsselskapet mener det må bli enklere enn det har vært i pilotprosjektet KA 13 i Oslo.

– Vi er en stor eiendomsaktør som ønsker å ta et miljøansvar, sier senior prosjektleder Håvar Haugen Espelid i Entra om ombruksprosjekt, Kristian Augusts gate 13 (KA 13).

Prosjektet har høstet mye oppmerksomhet, og nå er bygget ferdig som et kontorbygg med møterom, der Spaces Coworking er leietaker. Prosjektutviklingsselskapet Insenti har stått for prosjektledelsen.

– Vi har hatt mange gode samarbeidspartnere med i prosjektet, blant andre FutureBuilt og Space Coworking, som har bidratt i hele prosessen med sterkt fokus på høy ombruksgrad – også når det gjelder interiøret i bygget, sier Espelid til Byggeindustrien.

Senior prosjektleder i Entra, Håvar Haugen Espelid.

– Bransjedrivende

KA 13 består av det eksisterende bygget på rundt 3.500 kvadratmeter, samt et tilbygg på cirka 750 kvadratmeter, og fremstår som et pilotprosjekt i ombrukssammenheng.

Det er Mad arkitekter og interiørarkitektselskapet Scenario som har designet både den nye og gamle delen.

– Vi har hele tiden fokus på å ha et pilotprosjekt i eiendomsporteføljen vår. Det mener vi er viktig for å drive bransjen fremover med et miljøfokus på bygging med produkter som allerede er brukt tidligere, eller å bruke overskuddslagre av produkter som ikke blir brukt. Vi har også hele tiden et mål om å holde avfallsmengden så lav som mulig, sier Espelid.

– Må bli enklere

Han forteller at ombruk i den skalaen som er gjort i KA 13, var nytt for alle aktørene i prosjektet.

– For Entra sin del blir ombruk og sirkulærøkonomi en viktig del av vurderingen i alle fremtidige prosjekter, men det må bli enklere å gjennomføre enn tilfellet var i KA 13. Bærekraft er naturligvis en stor del av vår strategi, og ombruk er noe vi kommer til å vurdere i kommende prosjekter sett i lys av både miljømessig og økonomisk lønnsomhet. Regjeringen letter nå på kravene til CE-merking av ombruksmaterialer, og jeg håper det tas flere grep som gjør ombruk enklere for oss, sier Håvar Haugen Espelid.

– En utfordring

Prosjektleder Rune Andersen i Insenti.

Prosjektleder Rune Andersen i Insenti, sier til Byggeindustrien at KA 13 er det mest spennende prosjektet han vært med på i de drøyt 20 årene han har ledet prosjekter.

– Jeg har ikke tidligere vært prosjektleder for et ombruksprosjekt, og meg bekjent har det ikke vært gjort et slikt prosjekt i den skalaen som KA 13 tidligere. Vi hadde som mål å oppnå kriteriene til FutureBuilt for sirkulære bygg, og det har vi klart. Vi ble tidlige engasjert av Entra som deres representant innen prosjektledelse, og da vi gikk inn utførelsesfasen, ble vi også spurt om å bygge et team innen byggeledelse, miljørådgivning og ombrukskoordinering. Både hvem vi skulle ha med på laget, og hvilke funksjoner som skulle utføres, var en utfordring, sier Rune Andersen.