Ensjø Torg

Ensjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 13.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevahn med nytt volum til venstre, Ensjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBoligblokker med barnehage i to plan under. Ensjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien"Nygammel" teglfasade i Levahn, Ensjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevahn sett fra sør på Ensjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 13.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 13.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBoligbokker med townhouse-leiligheter i Ensjø Torg i Oslo, 13.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 15. januar 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 24.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEnsjø Torg i Oslo, 13.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDen største boligblokka i Felt S1, Ensjø Torg i Oslo, 13.2.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHøyhuset i Felt S1 på Ensjø Torg i Oslo, 13.2.2021. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Arben

Ved inngangen til Ensjø, der det tidligere har vært både teglverk og fabrikkbygninger, har Skanska Norge i egen regi foretatt en stor feltutbygging med flere komplekse utfordringer. Nå er Felt B1 i ferd med å ferdigstilles, og består av fem boligblokker, en barnehage og en rehabilitert og påbygget fabrikkbygning gjort om til leiligheter. 

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Boliger, barnehage og rehabilitering industribygg

BRAS: 13.930 kvadratmeter

Byggherre: Skanska Eiendomsutvikling

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum eks. mva.: 538 millioner

Arkitekt: 4b Arkitekter

LARK: Sweco Norge

Rådgivere: RIG, RIB: Sweco Norge l RI Rør og utførende: Ing. Sverre Hollie l RI Vent og utførende: Bjerke Ventilasjon l RIE og utførende del 1: GK Elektro l RIE og utførende del 2: Minel Kreativ Elektro l RIBR: Branncon l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk l RIByFy: Skanska Teknikk

Underentreprenører og leverandører: Riving: AF Decom l Prefab: Kynningsrud Prefab l Badekabiner: Parmarine l Heis: Otis l Parkeringssystem: P-plan l Grunnarbeider: Marthinsen og Duvholt l Utomhusarbeider: Braathen Landskapsentreprenør l Stålkjernepeler og spunt: Entreprenørservice l Kjøkken og garderober: Norema l Kjerneboring: Mimax l Branntetting og -isolering: Albanor Isolering l Teglforblending og flisarbeid: AK Byggservice l Betongarbeider: Betonorte Norge l Tekking: IcopalTak l Rekkverk: GBS Produkter, PKS Industri l Gulvavretting og trinnlyd- demping: Gulventreprenøren l Fuging: T. W. Fugeservice l Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn / A. Hansen Gruppen lMaler: Hunvik & Co l Parkett: Bo Andrén Norge l Postkasser, lås og beslag: Trioving l Blåseisolering klimavegger: Isoteks Miljø l Gulvbelegg: Malermester Buer l Ståldører: Firesafe l Solav-
skjerming: Vental l Netting bodvegger og inn. sykkelstativer: Ing. Larsson l Stillas: UCO l Dører og aluminium i glass: GlassTeam l Gulv på grunn: Hæhre Gulvstøp l FDV: Curotech l Vinduer og balkongdører: Norgesvinduet Bjørlo l Tredører: Swedoo l Overlyskupler / røykluker: Jet-Bramo l Listverk: Rovent l Skilting inn- og utvendig: Baumann Dekor og Design lSystemforskaling: Doka Norge l Byggevarer: Optimera l Betongsaging og riving Levahn: Absolutt Betongsaging lSystemhimling: Bærum Byggmontering

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Felt S1 var det første feltet på Ensjø Torg, og sto ferdig i desember 2019. Det starter med et 17 etasjers boligtårn i øst, og fortsetter med en lengre boligblokk med næringsarealer på gateplan langs Ensjøveien. Trinnet ender ved en torgdannelse med et vannspeil i nordvest – selve torget på Ensjø.

Ved prosjekteringen og byggingen av S1 var det nok av utfordringer som skulle løses. Med en beliggenhet over en T-banelinje måtte høyblokken bygges rett over Ensjø T-banestasjon. Det krevde rigide sikringstiltak for tusenvis av trafikanter som skulle ferdes under og gjennom byggeplassen hver dag. Med få unntak var T-banelinjen i drift hele tiden. Støy- og vibrasjonsproblematikk måtte løses siden to boligblokker ligger rett over T-banelinjen.

P-anlegg under gårdsrommet

Gamle fundamenter måtte graves frem, mens nye måtte etableres. Tre etasjer med bærestruktur av betong plassert over inngangen til perrongene, måtte etableres før høyhusets 13 etasjer kunne reises. Ved oppstart av B1 ble det gravet ut en p-kjeller mot øst, under der det nå er et stort indre gårdsrom. Denne p-kjelleren skal betjene alle trinnene i Ensjø Torg.

– Utfordringen har helt klart vært logistikken. Ikke bare har vi hatt T-banen på den ene siden, vi har også Gjøvikbanen inntil oss i sør. Det påvirket bruken av tårnkranene, sier Tomas Kjendlie, regiondirektør i Skanska Norge, Oslo Bolig. – Da ble det fort trangt og krevende å få masser ut og leveranser inn, sier han.

Innkjørselen i Rolf Hofmos gate fra Ensjøveien, var ikke gjennomgående for store lastebiler. For å unngå trafikkfarlige situasjoner med rygging, ble det på et tidlig tidspunkt lagt en vendehammer inne på tomta, mens det ennå var plass. Det var også et tilliggende næringsbygg som skulle ha normal drift og atkomst, i tillegg til at Skedsmogata 25 i en tidlig periode hadde tilkomst over byggetomta.

Byggherre for hele utbyggingen er Skanska Eiendomsutvikling, med Skanska Norge, region Oslo bolig som totalentreprenør.

Drift «over alt» samtidig

– Våre kontrakter er gjerne med avrop i forhold til salg. Så lenge salget holder seg, ønsker vi å drive en kontinuerlig utbygging. Her var salget bra, så etter de to blokkene nærmest T-banen, begynte vi rett på prefaben i de tre neste blokkene. På et tidspunkt var det drift i forskjellige faser på alle byggene samtidig, forteller Kjendlie.

4b Arkitekter har arkitektansvaret for både S1 og B1 på Ensjø Torg. Nils Halvorsen forteller at størrelsen på prosjektet tilsa et krav om en fem avdelingers barnehage. Den skulle ligge under gårdsrommet, sørvendt ut mot Levahn – en eldre produksjonshall nesten midt i dette trinnet.

– Det var ikke mulig å få inn alle funksjoner på ett plan, som den var regulert for. Resultatet er at barnehagen nå delvis går over to plan. I de to blokkene på lokket over barnehagen, foreslo vi å legge inn åtte townhouses. De blir som rekkehus i byen, med leiligheter over to plan, og med direkte inngang fra gårdsrommet på det øverste planet. De øvrige etasjene har ordinære leilighetsløsninger, forteller Halvorsen.

Stor rehabjobb

B1 inneholder i alt fem boligblokker, som ligger rundt et av de siste industribyggene på Ensjø. En del eldre bygg på tomta ble revet – men ikke det eldste. Teglbygget Levahn er fra slutten av 1800-tallet, og huset i flere tiår teglfabrikk og produksjon av lokomotiver. Med sin karakteristiske stil med store industrivinduer og teglfasader, var det et ønske om å verne elementer av bygget.

– Byantikvaren var inne i alle beslutninger, og hadde mange føringer som gjorde det å beholde hovedkonstruksjonen inne, til en krevende øvelse, forteller Halvorsen.

Store deler ble revet, men betongkonstruksjoner som bærer til og med andre etasje ble beholdt. Teglfasaden sto igjen som et skall og ble midlertidig støttet opp av stålkonstruksjoner, og med en tak over tak-løsning.

Det var gitt tillatelse til å reise et nytt volum som et tilbygg til Levahn i øst, der deler av første etasje har samme utforming med tegl og sorte industrivinduer. Dette inneholder 15 leiligheter og fikk i prosjektet benevnelsen Topp 15. Resten av nybygget er imidlertid kledd med kontrasterende Alucobond fasadeplater. Det ble spart på teglen i den delen som ble revet. Men det dekket allikevel ikke behovet.

– Det er reparert mye tegl i fasadene på Levahn, og lagt nye pølsefuger. Vi forsøkte å finne en liknende, brukt stein fra et riveprosjekt, uten å lykkes. Derfor ble det produsert en ny «gammel» stein, en replika. Industrivinduene er til en viss grad bevart, noen ble lakkert om, mens andre er produsert på nytt for å tilfredsstille dagens krav, forteller Halvorsen.

Teglen i den eldste delen er ikke frostsikker. For at den ikke skulle bli ødelagt, ble det derfor valgt å ikke isolere fra innsiden. Det er kompensert gjennom både radiatorer og gulvvarme i disse leilighetene.

Himlingshøyde ga hems

I tillegg til de 15 leilighetene i Topp 15, inneholder Levahn 26 leiligheter. Med en himlingshøyde i første etasje på nesten fire meter, er det lagt inn en vaskegang for å foreta vindusvask. Noen enheter har også en liten hems. Byantikvaren ga tillatelse til å legge et nytt volum med leiligheter på taket. Fire av dem har takvinduer og egne vinterhager.

En stor utfordring for 4b Arkitekter var at det ikke var gitt tillatelse til å ha ensidige leiligheter mot nordøst. Det betød at det måtte designes gjennomgående leiligheter, alle har en fasade mot sør. – Det skaper noen spesielle leiligheter, der noen går over to plan. Uten at planene behøver å ligge over hverandre. Vi synes det tilfører området mye, at man har klart å transformere Levahn, sier Halvorsen.

Kjendlie forteller at de tre boligblokkene nærmest Gjøvikbanen er relativt konvensjonelle med klimavegger og teglforblending. Alt som var prosjektert, ble produsert med gjennomprøvde og forutsigbare resultater. Slik var det ikke når et teglbygg fra siste halvdel av 1800-tallet skulle gjøres om til moderne leiligheter. I et rehabprosjekt med x antall ukjente faktorer, var det ikke gitt at man faktisk klarte å produsere det som var solgt inn på forhånd.

– Det var ikke like enkelt som å bygge noe fra bunnen av. På Levahn måtte vi stadig foreta tilpasninger. Samtidig som vi måtte ivareta det solgte produktet og innfri de forventningene kundene hadde, bekrefter Kjendlie.

Ensjø Torg er et produkt utviklet i Skanskas egen regi, over mange år. – Vi liker denne typen prosjekter der vi får brukt både kompetansen på eiendomsutvikling og entreprenørkompetansen. Selvfølgelig har vi hatt faglige diskusjoner underveis. Men det har ikke blitt de motstridene interessene som man kanskje kan ha i andre prosjekter, sier Kjendlie.

– Vi har gjort hverandre gode, fordi vi har hatt samme sluttmål, legger prosjektleder i Skanska Eiendomsutvikling, Martin Jerström til. – Det skal være et produkt vi er stolte av å levere til fornøyde kunder, som vi også er fornøyd med økonomisk, sier Jerström.

Men Skanska er godt i gang med det neste trinnet i dette området. Tigergården består av 161 leiligheter og er planlagt ferdig tredje kvartal 2022. Det siste byggetrinnet i dette området vil bli K2 / Skedsmogata 25, som det er søkt rammetillatelse på. Det kommer mellom Tigergården og Felt B1 sør for T-banelinjen.