BNL og Enova vil at flere gjør som Norwegian Property gjør på signalbygget Stranden 1 på Aker Brygge. Eiendomsselskapet energioppgraderer store deler av porteføljen. Her er prosjektkoordinator Christine Sommerfeldt og prosjektsjef Knut Yngve Larsen på befaring.

Enova og BNL vil ha fart på energieffektiviseringen

En ny samarbeidsavtale mellom Byggenæringens Landsforening og Enova skal bidra til grønnere bygg.

- BNL har som mål at det skal brukes 10 TWh mindre energi i bygninger i 2030 enn i 2015. Det største potensialet for redusert energibruk finner vi i bestående bygningsmasse. Vi vil derfor legge vekt på tiltak mot eksisterende bygg i samarbeidet med Enova, sier Rannveig Ravnanger Landet, direktør for energi- og miljøpolitikk i BNL om avtalen som ble undertegnet tirsdag.

Program sjef for bygg og varme i Enova,Helle H. Grønli er enig i at energieffektivisering av eksisterende bygg er jobb nummer én.

- Til tross for at vi har en sterk satsing på dette gjennom våre støtteprogram, opplever vi at det ikke skjer nok. Samtidig er det en rivende utvikling på nybyggsiden med strenge miljøkrav. Eiere av eldre bygg står i fare for å bli utkonkurrert om de ikke gjør byggene mer energismarte, sier Helle H. Grønli i Enova.

Hun mener det nåer nok av eksempel på at er fullt mulig å ha høye energiambisjoner også i oppgradering av bygg.

-Både Enova og BNL er opptatt av å stimulere til mer innovasjon både i nybygg og rehabilitering. Ny klimateknologi må i større grad tas i bruk både i eksisterende og nye bygg sier Landet i BNL.

Selv om BNL og Enova har samarbeidet også tidligere, har begge partene god tro på at den nye avtalen vil gi ytterligere slagkraft.

- BNL har 14 bransjer innenfor bygghåndverk-, entreprenør-, industri- og eiendomsvirksomhet. Sammen har vi gode muligheter til å påvirke utviklingen i riktig retning, sier Grønli i Enova.