Oslo Havn får 27, 5 millioner kroner i Enovastøtte til landstrømanlegg til cruise på Revierkaia. Foto: Motion Air
Oslo Havn får 27, 5 millioner kroner i Enovastøtte til landstrømanlegg til cruise på Revierkaia. Foto: Motion Air

Enova gir over 32 millioner i støtte til landstrøm

Enova gir støtte til bygging av landstrøm for cruise og containerskip. Det endelige vedtaket om bygging skal fattes av havnestyret.

Det er Oslo Havn som har søkt Enova om støtte til landstrømanlegg på Revierkaia på Vippetangen. Denne uken ble det klart at Enova gir støtte til landstrøm for cruise på 27,5  millioner kroner. Samtidig gir de støtte på 4,9 millioner kroner til landstrøm for containerskip i Sydhavna.

– Jeg er glad for at Oslo Havn prioriteres av Enova, både når det gjelder støtte til landstrøm for cruise og til containerskip. Oslo Havn har svært ambisiøse klimamål og skal redusere totalutslippene i havna med 85 prosent innen 2030. Enovas støtte vil være et viktig element når havnestyret skal beslutte om vi skal etablere landstrøm for cruise og containerskip, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn i en pressemelding.

Totalkostnadene for landstrøm til cruise er beregnet til 64,7 millioner kroner, mens totalkostnadene til landstrøm for containerskip er beregnet til nær 14,9 millioner kroner.

Et landstrømanlegg for cruiseskip i Oslo kan ifølge pressemeldingen gi en samlet årlig reduksjon på 3.700 tonn CO2. I tillegg beregner de en årlig redusksjon på 52 tonn nitrogenoksid (NOx) og to tonn svoveloksid (SOx). 

Dersom prosjektet «Landstrøm til containerskip i Sydhavna» realiseres, forventes også en betydelig årlig utslippsreduksjon. Basert på anløpsstatistikken for 2020 er utslippsreduksjonen beregnet til 2 371 tonn CO2 og 33 tonn NOx.