Enovas nye byggstatistikk er et godt verktøy for bygg- og eiendomsbransjen. Foto: Enova

Enova er ute med ny byggstatistikk og nye graddagstall

Enovas byggstatistikk fra 2017 og graddagstall for 2018 er nå publisert.

Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg, melder Enova i en sak publisert på Mynewsdesk.

– I tillegg til å være et nyttig verktøy for byggeiere, rådgivere og andre som skal i gang med energioppgraderingsprosjekter, er tallene et viktig analysegrunnlag for Enova og myndighetene i utvikling av virkemidler og politikk, sier markedssjef for bygg og bolig i Enova, Anna Barnwell.

3.435 bygninger

3.435 bygninger lokalisert i til sammen 303 kommuner inngår i statistikken. Disse dekker alle mulige bygningskategorier fra småhus til sykehus, og er i tillegg til å være kategorisert etter bygningstype, blant annet sortert etter bygningsår.

– Statistikken er ikke nødvendigvis representativ for bygningsmassen, da den baserer seg på de tallene vi har fått inn gjennom vår byggedatabase Byggnett hvor det er byggeierne selv som rapporterer inn data, men er med sitt store utvalg uansett et veldig godt grunnlag å ha med seg når en skal vurdere energibruk og energiambisjoner i egne bygg, sier Barnwell.

Store variasjoner

Som tidligere år skiller dagligvareforretningene seg ut som de store energibrukerne, med en spesifikk energibruk på 542 kWh/m2. Hovedårsaken er sannsynligvis energikrevende kjøling. I den andre enden av skalaen finnes boligblokker og skolebygg hvor energibruken er nede i 140 kWh/m2.

Statistikken viser også at bygningene i utvalget som er passivhus eller lavenergibygg i som ventet har en spesifikk energibruk som er betraktelig lavere enn andre bygg i samme kategori. For de aller fleste bygningskategoriene synker også energibruken desto nyere byggene er.

Temperaturkorrigert

All energibruk er temperatur- og stedskorrigert slik at det er mulig å gjøre gode sammenligninger på tvers av år og regioner.

Rapporten viser også fordelingen av energibærere som er i bruk. 40 prosent av de innrapporterte bygningene benytter seg kun av elektrisitet, mens 49 prosent benytter el i kombinasjon med fjernvarme. Fyringsolje ble brukt i svært liten grad i 2017, selv om det da ennå var tre år til oljefyringsforbudet trer i kraft.

Du kan laste ned hele byggstatistikken her.

Nye graddagstall

Enova har også publisert graddagstallene for alle kommuner for 2018. Graddagstallene er et uttrykk for hvordan temperaturforskjeller fra år til år påvirker oppvarmingsbehovet, og gjør det mulig å sammenligne energibruken i 2018 med tallene fra byggstatistikken fra 2017.

– Alle byggeiere bør gjennom disse to kildene ha et godt grunnlag for å vurdere på hvilket nivå energibruken i byggene deres bør ligge, sier Barnwell i Enova.

Hun oppfordrer samtidig alle byggeiere til allerede nå å legge inn energibruken for 2018 inn i den digtale byggnett-løsningen som en finner i Enovas rapporteringssenter.