Øyvind Skarholt og Byggevareindustriens Forening er kritiske til manglende energieffektiviseringsmål for bygg i Enova-avtalen. Foto: Byggevareindustriens forening

Enova-avtalen: - Alarmerende ambisjonsnivå for energieffektivisering

Nylig kritiserte miljøorganisasjonen Zero den nye Enova-avtalen for manglende mål for energisparing i bygg. Nå får de støtte to av de tunge bransjeorganisasjonene i byggenæringen.

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet 15. desember en ny avtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020.

Fagansvarlig Guro Hauge i miljøorganisasjonen Zero pekte på manglende mål for energisparing i byggmassen som den store svakheten med avtalen.

– Siden Enova ikke har fått noen konkrete energisparingsmål på bygg, må regjeringen komme med nye kraftige virkemidler for å nå målet om 10 TWh, sa Guro Hauge, fagansvarlig i Zero.

Støtte fra Byggevareindustrien

Øyvind Skarholt, administrerende direktør i Byggevareindustriens forening, er helt på linje med kritikken fra Zero.

– Vi stiller oss bak Zero og Guro Hauge 100 prosent i denne saken. Ikke bare mangler det konkrete mål for energisparing i bygningsmassen – men det sies heller ikke noe om hvordan regjeringen vil møte Stortingets mål om 10 TWh, sier Skarholt.

– Det er i tillegg alarmerende at ambisjonsnivået for energieffektivisering er 30 prosent lavere i denne avtalen (4TWh) enn det var i forrige (6,25TWh), fortsetter han.

- Mindre relevant

Byggevareindustrien mener resultatet er at Enova blir enda mindre relevant som et virkemiddel for energieffektivisering i eksisterende bygg.

Men med ny statsråd på plass i Olje- og energidepartementet, håper foreningen på et skifte.

– Terje Søviksnes, som er ny minister i OED har ifølge Wikipedia jobbet hos Byggmester Nydal i perioden 1985–1988. Med denne ballasten så velger vi fortsatt å ha håp om at man ser potensialet for energieffektivisering ved passive tiltak, sier Skarholt.

Også Virke Byggevare kritiserer Enova-avtalen.

– Vi kan ikke begripe at ikke regjeringskameratene ser potensialet i bygg. Hvis det er et villet resultat at ingenting skjer, så lykkes de jo godt, sier direktør i Virke Byggevare, Bengt Herning.

- Fortsatt viktig satsingsområde

Strategi- og kommunikasjonsdirektør Stein Inge Liasjø i Enova.

I Enova svarer de slik på kritikken fra Byggevareindustriens forening, Virke og Zero:

– Effektiv energibruk i bygningsmassen vil fortsatt være et viktig satsingsområde for Enova og er tydelig forankret i avtalens formål og delmål, skriver strategi- og kommunikasjonsdirektør i Enova, Stein Inge Liasjø, i en e-post til Byggeindustrien.

– I omstillingen mot lavutslippssamfunnet er vi avhengige av å bruke de fornybare energiressursene best mulig. En forutsetning for dette er at bygningsmassen er energieffektiv. Vi viderefører derfor hovedtrekkene i dagens byggprogrammer, skriver han videre.

(Artikkelen er oppdatert med sitat fra Virke og Bengt Herning.)