Enorm skaperevne

Årets siste utgave av Byggeindustriens, nummer 20, som kom ut like før jul, er alltid en av årets mest spennende utgaver. Dette bladet er fylt opp med flere hundre prosjekter som på en meget god måte viser hva byggenæringen har skapt i løpet av 2019, og det er ikke rent lite.

Totalt presenterer vi nærmere 250 ferdige bygg- og anleggsprosjekter i den utgaven. Dette omfatter selvsagt ikke alle prosjekter som er produsert av næringen, men de fleste av de viktigste prosjektene skal være omtalt på de godt over 550 sidene i bladet. Dette omfatter alt fra de store milliardprosjektene innen infrastrukturutbyggingen, til de mindre byggeprosjektene, representert både gjennom boliger, næringsbygg eller andre konstruksjoner.

Felles for dem alle er det de fyller viktige funksjoner og uansett størrelse eller type prosjekter er de selvsagt veldig viktige for alle som både har bestilt, tegnet, konstruert og bygget disse prosjektene. De er bygget med stolthet og har alle en funksjon som er avgjørende enten for virksomhetene som tar de i bruk, publikum som får glede av dem, eller om det er en familie som tar i bruk sin nye bolig. Dette er ofte utbygginger som representerer den viktigste investeringen i en bedrift eller en families liv, og heldigvis ser vi at kvaliteten på det som bygges stadig blir bedre. Ikke minst ser vi at den tekniske utviklingen av både byggene og anleggene som ferdigstilles blir stadig mer avanserte og funk­sjonelle, og det er liten tvil om at den tekniske delen av byggene tar en stadig større del av de totale utbyggingskostnadene.

Byggenæringen er for tiden inne i en høykonjunktur. Det har aldri blitt omsatt så mye som i 2019, og det er spesielt innen samferdselsområdet investeringene har økt kraftig. Men vi ser også at det bygges veldig mye av både næringsbygg og andre offentlige bygg. Ikke minst ferdigstilles det hvert eneste år veldig mange skoler, barnehager og ulike typer helsebygg. Dette vi bare øke på i tiden fremover også. Når det gjelder boligbyggingen er den noe lavere enn vi har sett på en tid og mange er spente på hvordan dette markedet skal utvikle seg videre. Boligbyggingen er en god indikator på landets totale økonomiske utvikling. Det er forventet av boligbyggingen skal holde seg på et noenlunde flatt nivå i året som kommer, men det er også de som mener det bygges for lite enkelte steder, ikke minst i Oslo og at vi dermed kan være vitne til et økende behov i tiden fremover, som igjen kan føre til et kraftig prispress.

Det kom nylig nye tall som på en god måte illustrerer omfanget av hva den norske byggenæringen leverer. I 2018 endte omsetningen til landets totale byggenæring på rundt 1.100 milliarder kroner, næringen har en verdiskapning på imponerende 380 milliarder kroner og den sysselsetter totalt 350.000 personer. Dette er imponerende tall, nesten like imponerende som hva næringen fysisk etterlater seg hvert eneste år.

Våre abonnenter kan lese årets siste utgave av bladet, samt arkivet av alle utgivelser tilbake til 1984, her.