Enighet på asfalt

Forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Byggnæringens Landsforening ble avsluttet torsdag kveld, da partene kom fram til et anbefalt forslag.

De viktigste resultatene er: - Generelt tillegg på kr 2,75 pr. time - Minstelønn er hevet med kr 10,35 for alle arbeidstakere - Fagarbeidertillegget er hevet med kr 1,-, ny sats er kr 7,-