SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Terje Pedersen / NTB
SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Terje Pedersen / NTB

Enighet om strømstøtte til næringslivet

SV og regjeringen er enige om strømstøtteordningen for næringslivet. Det settes av penger til nærbutikker i krise og bevilges mer til utsatte grupper.

Matsentralene sikres også 2 millioner kroner, opplyser partiene.

Hovedtemaet i forhandlingene har vært strømstøtteordningen for næringslivet, som regjeringspartiene presenterte sammen med LO og NHO i september.

Men en rekke andre tiltak har også fått penger gjennom enigheten.

Forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier at høsten blir en stor test på om vi stiller opp for de som sliter med utgiftene i krisetid.

– Nå sliter folk med strømregningene, da er det viktig at fellesskapet stiller opp på en skikkelig måte. Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtte, sier han.

Enigheten innebærer at flere får bostøtte, og at de får mer i strømstøtte helt fram til april neste år, opplyser SV.

– Vi gir i tillegg en håndsrekning til studentene inn mot vinteren, sier han.

Regjeringen har også sikret flertall for forslagene om å bevilge 7 milliarder kroner i støtte til Ukraina og for å styrke Forsvaret.

– I en mer urolig tid må vi stå sammen og ta vare på hverandre, og ha gode ordninger for de som får det ekstra trangt fremover, sier Aps Eigil Knutsen, som er leder av finanskomiteen på Stortinget.

Regjeringen går i enigheten sammen med SV om en ekstrabevilgning på 23 millioner kroner til nærbutikkene for å kompensere for høye strømpriser.

I forrige uke sendte en rekke nærbutikker ut et nødrop om at mange nærmet seg konkursens rand.

− Vi skal ha levende bygder i hele landet. Derfor trenger vi nærbutikkene. Forrige uke mottok våre stortingspolitikere et opprop fra over 70 lokalbutikker som slår alarm. Nå har vi fått på plass en håndsrekning til nærbutikkene for å kompensere for høye strømpriser, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Matsentralen Norge får også 2 millioner i økt bevilgning i 2022.