Eigil Knutsen i i Arbeiderpartiet mener tirsdagens enighet grunnrenteskatt på landbasert vindkraft kan stå seg over tid. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Eigil Knutsen i i Arbeiderpartiet mener tirsdagens enighet grunnrenteskatt på landbasert vindkraft kan stå seg over tid. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Enighet om grunnrenteskatt for vindkraft på land

Etter utsettelser og overtid ble det tirsdag omsider enighet på Stortinget om grunnrenteskatt for landbasert vindkraft. Effektiv skattesats settes til 25 prosent.

Det er enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti.

– Det er bra at vi nå klarer å samle et bredt politisk flertall som gjør at grunnrenteskatt på landbasert vindkraft kan stå seg over tid. Det er en lang og god tradisjon i Norge at verdier som skapes med våre felles ressurser, også kommer fellesskapet og lokalsamfunn til gode, sier leder Eigil Knutsen i finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Grunnrente er skatt på inntekter fra bruk av felles naturarealer. I forslaget fra regjeringen, som ble lagt fram tidligere i høst, går det fram at det for landbasert havvind vil være en kontantstrømskatt på overskuddet.

Bransjen reagerte

Regjeringen foreslo opprinnelig en effektiv skattesats på 35 prosent.

Fornybarnæringen har imidlertid vært helt uenige med politikerne om nødvendigheten av grunnrentebeskatning og har ment at en skattesats på 25 prosent er mer enn nok. Bransjen har hatt sterke innsigelser mot regjeringens forslag og har levert inn omfattende høringsinnspill.

– Vi gikk inn i forhandlingene med et sterkt ønske om å sørge for at det bygges ut nok kraft for fremtiden. Samtidig ville vi sikre at Norge fortsatt oppleves som et trygt land å investere i. Regjeringens opprinnelige forslag ivaretok ikke dette godt nok, og vi er glade for at vi med dette forliket sørger for et betydelig bedre skattesystem for næringen, sier Høyre-nestleder Tina Bru, som også er første nestleder i finanskomiteen.

Langt på overtid

Innstillingen om grunnrenteskatt hadde opprinnelig frist til torsdag 7. desember, men ble altså ikke klar innen fristen. Det var ventet at det skulle legges frem dagen etter, men så ble det hele utsatt til denne uken.

– Dette er en viktig sak som skal stå seg i mange år. Vi bruker derfor tiden det tar for å forhandle om saken i Stortinget, sa saksordfører Knutsen til NTB da utsettelsen ble kjent.

Innstillingen blir avgitt i finanskomiteen 15. desember.