Agder Rental har fått nye eiere.  Foto: Arve Brekkhus
Agder Rental har fått nye eiere. Foto: Arve Brekkhus

Enighet om Agder Rental-salg

Nordic Heavy Rental har inngått avtale med konkursboet om kjøp og videreføring av vesentlige deler av virksomheten i Agder Rental AS.