Enighet i oljesektoren

Partene i oljesektoren er kommet fram til en skisse til løsning for oljeserviceindustrien.

Industri Energi har besluttet å sende forslaget til uravstemning for sine medlemmer i begynnelsen av neste uke.

Avtalen innebærer en generell lønnsøkning på 4,5 prosent. Utover det er også satsene økt for skift- og nattillegg, samt helligdagstillegg.

Forhandlingene ble formelt brutt 24. august. Partene skulle opprinnelig ha møtt hverandre hos Riksmekleren 1. og 2. oktober.

Industri Energi varslet plassoppsigelse for rundt 360 medlemmer i fem berørte oljeserviceselskaper.

– Etter sommerens konflikter var det viktig for oss å se på alle muligheter. Derfor har vi nå strukket oss for å finne en løsning begge parter kan akseptere, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

I alt 5.800 ansatte i ulike oljeservicebedrifter omfattes av tariffavtalen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass.